Norwegian-Italian translation of tenke på noe

Translation of the word tenke på noe from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tenke på noe in Italian

tenke på noe
resonnerendeverb pensare, pensare a
  beslutningverb considerare, riflettere su
  oppmerksomhetverb fare attenzione a, prestare attenzione a, badare a
  overveieverb considerare, riflettere su, contemplare
Examples with translation
Lær å tenke positivt!
Similar words

 
 

More examples
1.At Høyre også, om de vil fortsette samarbeidet med sentrumspartiene, ikke kan tenke på noe valgsamarbeide med det reaksjonære Fremskrittspartiet, er like selvfølgelig.
2.Da måtte en iallfall tenke på noe annet.
3.Det ville være fint med en høst hvor jeg kunne tenke på noe annet enn skiskyting.
4.Efter å ha lest Odvar Nordlis bok" Langs veg og sti" kom jeg til å tenke på noe John Steinbeck forteller i en av sine bøker.
5.Gutten vil ikke tenke de vonde tankene, prøver å tenke på noe annet, men så er de der igjen.
6.Hun forsøkte å tenke på noe annet enn mørket og ensomheten i den store skogen.
7.Men hun lot drosjen vente litt, for hun var kommet til å tenke på noe.
8.Jeg var så trett da jeg nådde toppen av Mount Everest, at jeg klarte ikke å tenke på noe særlig i det hele tatt.
9.Jeg hadde helt sikkert ikke hatt vondt av å tenke på noe annet innimellom.
10.Jeg må tenke på noe jeg er blitt fortalt om kritikken mot Olav Rytters oversettelse av Dostojevskij - den skulle være så kronglete og knudrete og alt annet enn godt norsk.
11.Mange frykter at 46åringen skal få for stor innflydelse eftersom presidenten ikke trenger tenke på noe gjenvalg.
12.Men om tungsinnet blir for plagsomt, bør man daglig tenke på noe mer konkret, uten å blande følelsene inn.
Your last searches