Norwegian-Italian translation of tenne

Translation of the word tenne from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tenne in Italian

tenne
sigarettverb accendere
  ildverb dare fuoco a, appiccare il fuoco a, incendiare
  lysverb accendere
  kjenslerverb infiammare, accendere
Derived terms of tenne
Anagrams of tenne
More examples
1.Aksjon kjørelys" som nå offisielt er i gang, tar sikte på å få fleste mulig bilister til frivillig å tenne lys på bilen om dagen.
2.For å tenne velgerne på nytt, må Høyre målbære en fornyet vilje til å tale det enkelte menneskets sak i kampen mot byråkratiet og en stadig mektigere datastyrt statsmakt.
3.Forhåndsopplysning" kan ellers være vel og bra, men i" Hallo Oslo" tirsdag var vi en uke for tidlig ute med å tenne den nye lysløypa fra Lindeberg til Nuggerud.
4.Heller tenne et lys, enn å forbanne mørket", heter et indisk visdomsord.
5.I 1968 sang Ole Ellefsæter om" pottiter og sild, for å tenne en olympisk ild.
6.Siden det ikkje vil merkast så mykje, bed vi om hjelp frå alle som ikkje stemmer Venstre om å tenne eit bål kvar på ein synleg stad.
7.De kan tenne interessen for felles engasjement og virketrang.
8.Generelt er ikke trafikantene flinke nok til å tenne lyset tidsnok, og det gjelder ikke bare bilistene, men også syklister, mopedister og andre tohjulinger.
9.Hva får Sv.Ø. til å tenne ?
10.Hvis alle som vil vise at de ikke har glemt den skjebnesvangre dagen i 1945, markere det med å tenne et lys vil det bli en verdig markering.
11.Jeg prøver å tenne psykisk, men kroppen er ikke med.
12.Alene disse tall, som er basert på svenske erfaringer, bør efter vår mening få enda flere bilførere til å engasjere seg og tenne lyktene.
13.Bensinflaskene, som var inntullet i avispapir, truet de med å tenne på hvis noen av passasjerene gjorde motstand eller hvis de pakistanske soldatene som slo ring rundt flyet, gikk til aksjon.
14.Blant annet understreket han at det bare var en som visste at det på det aktuelle tidspunktet var tomt på stedet, og det var økonomisjefen som torsdag måtte svare på direkte spørsmål om han hadde leid noen til å tenne på.
15.Da Banks klappet i hendene for å tenne seg selv, fikk han klappsalvene øyeblikkelig besvart av publikum.
16.Da han skulle tenne en sigarett, gikk bilen litt på skrå hit og dit og kolliderte med og ødela to biler.
17.De har lukket tempelet for innsiget av offergaver - som bare i beskjeden grad kunne tenne begeistringens ild hos betrakteren - og bestemt at juryen skal plukke ut arbeider til årets utstilling på grunnlag av lysbilder.
18.De våget ikke å tenne fyr på vår trailer da vi sto parkert like under en stor bomvaktgjennomgang, og da ville nok hele bomvakten også ha gått opp i flammer.
19.Den pris dette vil gi for tellerskrittene, ville imidlertid tenne andre gnister hos den almindelige telefonabonnent.
20.Den rumenske turndronningen fra 70tallet, Nadia Comaneci, skal tenne den olympiske ild på OLstadion Coliseum natt til søndag.
21.Den sentrale beliggenhet, sammen med selveierformen og en forholdsvis rimelig pris har fått markedet til å tenne.
22.Dermed virket det som om trioens tredjemann, Danmarks bassist i verdensklasse, NielsHenning ØrstedPedersen, også savnet gnisten som kunne tenne det hele.
23.Det er helt tydelig at påtalemyndigheten ikke har vært særlig interessert i å undersøke andres motiv for å tenne på Norefjellstua.
24.Det har nå meldt seg flere enn de to restaurantgjestene som mente de hadde sett brannstifteren da han sprang fra restaurant Bonaparte som han forsøkte å tenne på, opplyser politifullmektig Arne Dimbe til NTB.
25.Det må ha vært koldt inatt, og grøssende finner jeg frem never og småved for å tenne opp i spisestueovnen.
26.EMI har vært blant de seneste til å" tenne" på det nye fenomenet, men også her begynner ting å skje.
27.Efter hvert tilsto de planleggingen, men nektet for å ha gitt den avgjørende ordre om å tenne på.
28.En sankthansorm vil tenne lykten sin hver kveld på bestemte klokkeslett, og la den lyse noen timer.
29.En storstilt innføring av" scramblingsutstyr" i nettet, eller et gigantisk kablingsprogram - med nedlegging av radiolinjestasjonene på norske fjelltopper som en ekstra gevinst - ville tenne gnister i mange ingeniørers, entreprenørers og naturvernernes øyne.
30.Endelig vil jeg gjerne få gjøre oppmerksom på at bråtebrenning ikke er tillatt efter mørkets frembrudd og at i tiden 15. april til 15. september er det absolutt forbudt å tenne bål i skog og i nærheten av skog.
Similar words

 
 

tenne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) tennetennendetent
Indikative
1. Present
jegtenner
dutenner
hantenner
vitenner
deretenner
detenner
8. Perfect
jeghar tent
duhar tent
hanhar tent
vihar tent
derehar tent
dehar tent
2. Imperfect
jegtente
dutente
hantente
vitente
deretente
detente
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde tent
duhadde tent
hanhadde tent
vihadde tent
derehadde tent
dehadde tent
4a. Future
jegvil/skal tenne
duvil/skal tenne
hanvil/skal tenne
vivil/skal tenne
derevil/skal tenne
devil/skal tenne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha tent
duvil/skal ha tent
hanvil/skal ha tent
vivil/skal ha tent
derevil/skal ha tent
devil/skal ha tent
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle tenne
duville/skulle tenne
hanville/skulle tenne
viville/skulle tenne
dereville/skulle tenne
deville/skulle tenne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha tent
duville/skulle ha tent
hanville/skulle ha tent
viville/skulle ha tent
dereville/skulle ha tent
deville/skulle ha tent
Imperative
Affirmative
dutenn
viLa oss tenne
deretenn
Negative
duikke tenn! (tenn ikke)
dereikke tenn! (tenn ikke)
Your last searches