Norwegian-Italian translation of termonukleær

Translation of the word termonukleær from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

termonukleær in Italian

termonukleær
fysikkadjective termonucleare

 
 

More examples
1.Når temperaturen er oppe i noen millioner grader, tennes en rasende ild i stjernens indre en termonukleær fusjon av vannstoffkjerner som utløser enorme energimengder.
Your last searches