No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword testament. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Fikk dere ikke se så mye som et testament ?
2.Hm.... sett at du la et helt riktig utskrevet testament på pulten din foran et åpent vindu - og en liten nysgjerrig flue fløy inn og laget et punktum der det ikke skulle være noe punktum...
3.I sitt testament fra 1969 gjorde Maria Quisling det klart at alt som var igjen av personlige papirer efter henne og hennes mann skulle overlates Universitetsbiblioteket under for utsetning av sikker forvaring.
4.Som bestyrer for Maria Quislings dødsbo er jeg i første rekke interessert i å få bragt den omsatte 7. sansen tilbake til boet, slik at den kan overlates Universitetsbiblioteket, i tråd med ønsket i Maria Quislings testament.
5.28 DESEMBER 1753, på månedsdagen før sin død, endret Ludvig Holberg sitt testament.
6.Annet hvert testament vi fant frem det året var merkelig på en eller annen måte.
7.Den bemerkelsesverdige virkning av Cecil Rhodes testament, som hadde bragt Rhodes stipendiater til Oxford fra ethvert hjørne av den engelsktalende verden, antydet måten.
8.Den omdebatterte biskop av Woolwich gikk frivillig tilbake til et nytestamentlig professorat, og skrev nok en gang en bok som skaffet ham verdensry," Redating the New Testament", der han forbauset sin tidligere beundrerskare med å fastslå at de nytestamentlige skrifter gjennomgående er betydelig eldre og historisk mer pålitelige enn gjengs kritisk forskning har villet medgi.
9.Det skal ifølge hans testament brukes av hans venner inntil år 2010, og da skal det overtas av Den Norske Turistforening, som allerede har fått det andre gamle gårdsbruket på Auesøya.
10.EN morgen jeg kan ikke huske nøyaktig hvor lenge efter at jeg ble ansatt, men jeg var kommet opp til syvende plass på listen på brevpapiret - kom George slentrende inn på kontoret mitt mens jeg holdt på å kontrollere et nyutskrevet testament.
11.En LP jeg tenkte på som mitt musikalske testament.
12.Foruten arv på grunnlag av slektskap og ekteskap omtales arv efter testament.
13.Her får man i detalj høre om hans testament på 64 sider og hvorledes testamentet ble til med stadige forandringer.
14.Herman Kahn døde ifjor, og man kan kanskje tillate seg å si at denne boken representerer etslags testament.
15.I en annen bok presenterer han" Dostojevsky & his new testament".
16.I så fall begir Venstre seg inn på sitt største eksperiment siden Gunnar Knudsens" testament" om å samarbeide til venstre for seg selv.
17.Man kan imidlertid skrive i sitt testament, eller som i Nederland, innføre i sitt førerkort, hva man ønsker i denne forbindelse.
18.Men" Nathan der Weise" fra 1779, to år før hans død, danner selve kronen på hans dramatiske verk og er også blitt stående som hans åndelige testament, det rikeste og mest bevegende uttrykk for hans samtidig høye og ydmyke humanitet.
19.Men gjelder det et testament eller et skjøte, en overenskomst eller en overdragelse - ja, da vet jeg sandelig ikke.
20.Og til slutt skal kongen" henrettes", med opplesing av testament, en gammel skikk, føyer Denneche til.
21.Også Quislings enke opplyser i sitt testament at en rekke papirer er savnet.
22.På grunn av endrede samfunnsforhold, hvor blant annet den enkeltes velstand og økonomiske frihet har øket sterkt samt et endret familiemønster må det antas at bruken av testament vil øke.
23.Regjeringsadvokaten anser det som utvilsomt at dokumentene i så fall tilhører Universitetsbiblioteket - som begunstiget i Maria Quislings testament.
24.Som bobestyrer har jeg hatt pågang fra samlere, men i tråd med Maria Quislings testament har ikke noe blitt solgt fra vårt kontor.
25.Såvidt jeg kan se, er det i de saker som har vært i SverdrupThygesons og senere Syses varetekt ting som omfattes av Maria Quislings testament.
26.Testament.
27.Under sørgehøytideligheten åpner rabbiner Nathan Peter Levinson avdødes testament - der han ber om at man ved denne avskjed offentlig minnes hans foreldre og hans søster, som alle ble myrdet i Auschwitz.
28.Ved å skrive testament, kan arvelateren fastsette en bedre fordeling av formuen.
29.Dette var Jesu testament til sine disipler.
30.De fleste vet at et testament må være skriftlig, og at det må undertegnes av to vitner, sier advokaten.