Norwegian-Italian translation of ti

Translation of the word ti from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ti in Italian

ti
grunntallnoun dieci [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Bed or alive" blir vist ti ganger.
2.Chemical Rubi" har nå en besetning på ti nordmenn, fem mindre enn normalt, men kapteinen har gjort det klart at dette er nok til å seile når det blir gitt klarsignal.
3.Dagen før Tor Arne skulle skyte dro han opp på skytebanen og skjøt fullt mesterskap, selv om jeg sa til ham at ti skudd var det meste han burde skyte.
4.Den utviklingen vi har sett gjennom de siste ti år, ser ut til å fortsette, med sterkere økning enn gjennomsnitt for tyverier, skadeverk og narkotikaforbrytelser.
5.Det er tenkelig at det finnes" både to og tre og ti verdener samtidtig og samstedig".
6.Det kunne finnes både to og tre og ti verdener samtidig og samstedig," sier professor Johan B. Hygen i sitt innlegg 2. februar.
7.En teskje" ordinert av lege betyr ca. fem milliliter, mens en vanlig teskje rommer fra to til ti milliliter.
8.Forlagid" regner med å gi ut ti bøker til jul. Bare en stor og dyr bok er utsatt til neste år på grunn av streiken.
9.Geo Scanner"prosjektet som nå allerede er igang, koster ti millioner kroner.
10.Germa Lionel" til Høyanger idag - efter ti redselsuker i libysk havn.
11.Gjestene" lærte å telle til ti på urdu, de lærte en liten regle og de lærte ikke minst om skikker og forhold i Pakistan.
12.Hjallarbrui" ble oppført på hans 90årsdag i august ifjor av Sogn og Fjordane Teater sammen med Det Norske Teatret, og hadde urpremiere på Den Nationale Scene ti år tidligere.
13.Høvdingen" får premiere i ti norske byer 27. september.
14.I et land, der et virkelig godt år med regn har ti våte dager om våren og ti om høsten, er graset hardført, men tynt.
15.Jeg har ikke tid til å vente i ti år på neste avskalling fordi dere nå erstatter tapet av seniorforskere med nyutdannede.
16.Jubileumslekene" i 1906 - ti år efter de første moderne leker i 1896 - ga altså Ewry en ekstra mulighet til medaljer hans efterfølgere aldri fikk.
17.La oss stjele fra hverandre, slik at landets rikdommer forblir i landet, slik at vi i kjøttet til ti millioner fattige kan plante røttene til ti nasjonale millionærer.
18.Leave her, Johnny", fra Grøndahl & Søn Forlag A / S. Ti bøker fra Ernst G. Mortensens Forlag A / S. Tyve Damealmanakker i gullbind og tyve Lommealmanakker i plastbind fra Halvorsen & Larsen A / S.
19.Mine ti år med Fremskrittspartiet - fra protestbevegelse til parti".
20.Nieren" heter en av de mange små grillrestauranter i Sarajevos smale smug, og det var ganske riktig det nummeret Ferhatovic bar på ryggen da han spilte for hjembyens lag og ti ganger for det jugoslaviske landslaget.
21.Norges Bank betaler Ihændehaveren af denne Seddel Ti Kroner Guld.
22.Når jeg henvender meg til ulike departementer, varierer svartiden fra under ti dager til nesten ti måneder på spørsmål som i" vanskelighetsgrad" ikke ser ut til å adskille seg meget", skriver sogneprest Wilter.
23.Omfattende konkurranser for barn under ti år bør ikke finne sted", er det ikke alle særforbund som har klart å leve opp til.
24.Personlige grunner" oppga førstesekretær Stanislav I. Tsjebotok som årsak til at han ventet ti dager efter at han var blitt utvist før han forlot Norge.
25.Royal Princess" er 213 meter lang og ti etasjer høy.
26.Sissel LangeNielsen minnet om at det ifjor kom ut flere hundre bøker : hun hadde lest mange av dem, og hadde ingen vanskelighet med å plukke ut ti gode bøker til å representere Norge i en folder over årets litteratur i Norden.
27.Smørbukk" er en serie for dem rundt ti år, mens" Tuss og Troll" fra samme forlag, Norsk Barneblad, er folkeeventyr.
28.Spøkelsesjakt" og" Matteparken" er dataprogrammer som skal lære elever fra annen til niende klasse å regne, og ZX Spectrum er datamaskinen som kjører disse programmer, foreløbig er ti utviklet for bruk i den norske skole.
29.Ti, gutt, så har du i hvert fall ikke sagt noe galt.
30.Ti i skuddet" er flyttet fra tirsdag til torsdag klokken 16.45.
Your last searches
ti