Norwegian-Italian translation of tidevann

Translation of the word tidevann from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tidevann in Italian

tidevann
havnoun acqua di marea [f]
Derived terms of tidevann
Similar words

 
 

More examples
1.Tidevann" er ikke noen fortelling, men en beskrivelse av hennes forhold til teater, mellom mor og barn, mann / kvinne, og hennes reiser til utviklingsland og møter med mennesker der.
2.Tidevann" forteller hvordan Ullmann har forsøkt å forandre på dette i løpet av de fire siste årene.
3.Tidevann" går, det er vel en naturlov, i bølgeslag.
4.Tidevann" tilbys de 135 000 medlemmene som såkalt ekstrabok.
5.Tidevann" trykkes i et førsteopplag på 16 000 eksemplarer, hvorav 6000 bøker distribueres gjennom Bokklubben Nye Bøker.
6.Tidevann" vil bli på litt i overkant av 200 sider.
7.Den verste norske anmeldelsen av" Tidevann" fikk jeg mens jeg var i Danmark.
8.Min bok" Tidevann" har fire hovedtemaer, fire liv - og jeg har brukt fire år på å skrive den.
9.Skrivende folk tar kanskje feil av fostervann og tidevann, parerer Liv raskt.
10.Ullmann utleverer alle sine menn i" Tidevann" ?
11.Både i forbindelse med dette og utgivelsen av boken" Tidevann" har hun måttet gjennomgå voldsomme og tildels ondskapsfulle angrep.
12.Datoen er fastsatt på grunn av gunstig tidevann, son også vil inntreffe 16. og 22. juni.
13.De utgjør baktroppen i en førtiårig folkevandring som begynte da krigens tidevann snudde i 1943 og som har bragt et titall millioner tyskere ut av et ØstEuropa, der de var innvandrere gjennom tusen år.
14.Et billedsprog som er lutret gjennom et langt livs kamp med den visuelle uttrykksforms problemer har vist seg å motstå tidevann og brå stormkast.
15.Hun kan snart konkurrere med Thor Heyerdahl og Kjell Hallbing om opplagstall og antall utgivelsesland, Liv Ullmann, som skal presentere sin siste bok" Tidevann" på Helge Erichsens forlag tirsdag 9. oktober Hennes første bok" Forandringen" er oversatt til 26 sprog, og" Tidevann", som hun har skrevet på engelsk og selv oversatt til norsk, er allerede solgt til 17 land.
16.Liv Ullmanns bok" Tidevann" ble omfattet med syrlig interesse av norske bokanmelderinner.
17.Men først og fremst har jeg slitt med å oversette" Tidevann" fra engelsk til norsk.
18.Men jeg har jobbet like intenst med" Tidevann".
19.Og deres drømmer er nå bare et trist tidevann som gang på gang bringer med seg trette bilder, eller et fortersket mareritt.
20.Og i oktober kommer boken som legger frem deres sak for en verden i overflod," Tidevann" av Liv Ullmann.
21.Om tre måneder utkommer Liv Ullmanns nye bok," Tidevann".
22.Registrering av strømmer og tidevann er andre sider ved oppdraget.
23.TIDEVANN.
24.Verdener, himler, helveter, pinesteder fødes og dør mens evighetens tidevann stiger og faller.
25.Denne gripende, nydelig skrevne erindring er en mørk juvel av en bok, skriver Publishers Weekly om Liv Ullmanns bok" Tidevann", som nylig har sett dagens lys i Amerika, under navnet" Choices".
26.Forleden dag gjorde Liv Ullmanns nye bok" Tidevann" sin offisielle debut i Amerika.
27.Siden har tidevann og strøm spredt vrakrester og last over en stor del av havbunnen.
Your last searches