Norwegian-Italian translation of tie

Translation of the word tie from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tie in Italian

tie
meningverb tacere
Derived terms of tie
Similar words

 
 

More examples
1.Kommentarene har den siste tiden haglet omkring 55årige JeanMarie Le Pen, lederen av det franske høyreekstremistiske parti Nasjonal Front, som etablerte politikere i alle år har forsøkt å tie ihjel, men som i kommunesuppleringsvalg i høst fikk opptil 16,7 prosent av stemmene.
2.Tre år med Reagan - kjernefysisk uansvarlighet... å tie i en slik situasjon er ikke patriotisme, men uansvarlighet.
3.Desmond Tutu har vist at det å kjempe for fredens sak, ikke er å tie til uretten, men å vekke samvittighetene, gjøre harmen over uretten større," stålsette viljene og inspirere menneskeånden så den kjenner både sitt verd og sin seierskraft.
4.Dette er et første steg i samarbeidet mellom KG Tekniske og Telettra, sier disponent Gunnar Heggernes i KG Tekniske, som importerer utstyr fra det amerikanske telekommunikasjonsselskapet TIE.
5.Ikke så lett å tie stille nå, kan dere tro, repliserte Per Aabel, som derefter ble overlatt ordet fritt.
6.Jo mer man erkjenner at Kirken ikke kan være politisk nøytral enten den velger å tale eller å tie, desto viktigere blir det å holde fast på balansen mellom kirkelig profetisk tale og almindelige politiske erklæringer.
7.Klarer du å tie om det du vet overfor kona ?
8.Når sovjetiske aksjoner truer freden, forbryter seg mot avtaler eller tramper på normer som er fundamentale for den siviliserte verden, hverken kan eller vil vi tie, fremholdt Reagan.
9.Slike trusler mot skolebarn er sendt rundt også iår, men skolemyndighetene har valgt å tie om dem, forteller Gerd Fleischer, leder av Innvandrerbarnas Foreldreunion.
10.Vi har gjort det klart at Magnar ikke bare skal moderere seg, men tie fullstendig stille.
11.Alle avslagene er også grunnen til at styret i stiftelsen denne gang valgte å tie om mulighetene for å kunne kjøpe det tidligere aldershjemmet i Løten.
12.Arne Scheie må tie stille fordi NRKjournalister også er pålagt å følge arbeidsmiljøloven.
13.Arne Scheie måtte igår tie stille under det første rennet i den tyskøsterrikske hoppuken fordi også NRKjournalister er pålagt å følge arbeidsmiljøloven.
14.Avsettelsen av Børre Knudsen som sogneprest i Balsfjord har ikke fått statskirkemotstanderen og fanebæreren i kampen mot den såkalte" fosterdrapsloven" til å tie.
15.Chiles myndigheter kaster bort tiden hvis de forsøker å få Ines Vargas til å tie.
16.De fleste velger å leve og tie med sine problemer, og det hender ikke så rent sjelden at personalet ved helsestasjonene må ta affære når de ser at depresjonen blir for tung å bære.
17.De har gledet seg i dagevis til disse timene på toget, til å komme i prat med et par ukjente mennesker, eller kanskje til for en gangs skyld å kunne tie helt stille og bare se på folk og landskaper.
18.Deler han ikke Kirkens tro får han tie, eller utbre sine meninger annetsteds enn på Kirkens prekestol.
19.Den at jenter skal ta seg pent ut, smile pent, og stort sett tie og samtykke i det meste.
20.Den nekter å tie som følge av et kompromiss i nasjonalforsamlingen.
21.Den privilegerte situasjon vi har, i et land der ytringsfrihet er en selvfølge, gir oss et desto større ansvar for å si fra, og ikke tie i makelighet, når ytringsfriheten krenkes.
22.Derfor vil han neppe kunne tie om han skulle gjøre alvor av sine undersåtters reiseplaner.
23.Dermed har det liten hensikt å tie det er langt bedre å tilby sin egen versjon i håp om å kunne konkurrere.
24.Det eneste han kan gjøre er å" tie og gruble og ane".
25.Det var en amerikansk kunsthandler som sørget for at konkurrentene til slutt måtte tie, og selv kunne notere seg for samtlige av de fem Munchene som var fremme.
26.Efter at Bente Bømark vant første sett med 7 - 0 på tie break mot Lena Falck, satte hun Stavanger - spilleren ordentlig på plass med 6 - 0 i det andre.
27.Efter den salven burde vel en magister ha vett til å tie, men til Holbergs pris våger jeg å si litt mer.
28.Eller ved å tie og ødelegges innvendig av skyld for det som skjedde med deres kjære.
29.Er ikke prisen vi betaler å tie om Afghanistan, om knebling av Helsingforskomiteen og Charter 77, av Sakharov og alle opposisjonelle forøvrig ?
30.Et ansvar som ikke ivaretas ved å tie.
Your last searches
tie