Norwegian-Italian translation of tikke

Translation of the word tikke from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tikke in Italian

tikke
klokkeverb ticchettare, fare tic tac
Derived terms of tikke
Anagrams of tikke
More examples
1.DET var en langfredag av de lengste, jeg stod ved vinduet og hørte klokken tikke og slå, alt var stille, så gusomt stille, nesten enerverende.
2.Det lå an til den virkelig store olympiadagen i norsk seilsport på mangemange år da rapportene begynte å tikke inn på datamaskinene.
3.Fjernskriveren begynte å tikke inn et budskap på engelsk.
4.alt - bare ikke hvordan klokken - verden - skal tikke og gå videre.
5.Lambrettagruppens utstilte Olabil i Helsingfors kan oppfattes som en kommentar, liksom det avfeldige, roterende juletreet kan betraktes som harselas av all den kinetiske kunsten vi har sett tikke og gå i museer allerede i årtier.
6.Men så begynte undervannstelegrafen å tikke, om mulig enda mer intenst enn meldingene til sovjetiske og amerikanske flåteenheter i boken.
7.Norsk Telegrambyrås fjernskrivere kan kommende valgnatt komme til å tikke langt sjeldnere enn hva som har vært vanlig på denne julaften for politiske journalister.
8.Politikere og journalister flokket seg om monitorene efterhvert som resultatene begynte å tikke inn.
9.Sammen med Gerd Palkin og formann Arvid Pjaaka er det ingen Hermeshemmelighet at det er nettopp disse tre som får klubben til å tikke videre.
10.Sammen med blant andre Nils Ambli, som har vært med i Kværners bølgeenergiprosjekt siden starten i 1975, kunne Bønke se de første data som bekrefter at de har lykkes, tikke inn på datamaskinen.
11.Tar man med de mange som hjalp dem i arbeidet, blir det en gruppe på mellom 200 og 250 som sørget for å tikke meldinger om tyske krigsskip over Nordsjøen.
Similar words

 
 

tikke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) tikketikkendetikket
Indikative
1. Present
jegtikker
dutikker
hantikker
vitikker
deretikker
detikker
8. Perfect
jeghar tikket
duhar tikket
hanhar tikket
vihar tikket
derehar tikket
dehar tikket
2. Imperfect
jegtikket
dutikket
hantikket
vitikket
deretikket
detikket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde tikket
duhadde tikket
hanhadde tikket
vihadde tikket
derehadde tikket
dehadde tikket
4a. Future
jegvil/skal tikke
duvil/skal tikke
hanvil/skal tikke
vivil/skal tikke
derevil/skal tikke
devil/skal tikke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha tikket
duvil/skal ha tikket
hanvil/skal ha tikket
vivil/skal ha tikket
derevil/skal ha tikket
devil/skal ha tikket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle tikke
duville/skulle tikke
hanville/skulle tikke
viville/skulle tikke
dereville/skulle tikke
deville/skulle tikke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha tikket
duville/skulle ha tikket
hanville/skulle ha tikket
viville/skulle ha tikket
dereville/skulle ha tikket
deville/skulle ha tikket
Imperative
Affirmative
dutikk
viLa oss tikke
deretikk
Negative
duikke tikk! (tikk ikke)
dereikke tikk! (tikk ikke)
Your last searches