Norwegian-Italian translation of til slutten

Translation of the word til slutten from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

til slutten in Italian

til slutten
generellother fino alla fine
Similar words

 
 

More examples
1.Ali Baba" avsluttet sin kontrakt med North Sea Sun Oil Company Limited i september ifjor, men fortsatte å bore for Occidental frem til slutten av november.
2.Det gled lett hele veien, og jeg prøvde å spare litt til slutten.
3.Dette er begynnelsen til slutten for Ronald Reagan som USAs president, utbrøt Mondale gledesstrålende efter at han ved partivalget i delstaten Iowa hadde sikret seg 45 prosent av de demokratiske stemmene i kamp med syv andre kandidater.
4.Dette er begynnelsen til slutten for Ronald Reagan som USAs president, utbrøt en gledesstrålende Walter Mondale imorges.
5.Festlighetene har jo alltid vært lagt til slutten av mai, med en viss risiko for streiker i forbindelse med de årlige lønnsoppgjør.
6.Toprissystemet er begynnelsen til slutten på at man tar sosiale hensyn i helsevesenet.
7.40 år er gått siden Stamnes, dengang løytnant, deltok i invasjonen som var begynnelsen til slutten for Hitlerveldet.
8.Aldersgruppen 07 år utgjør i 1985 400 000, og vil ligge på dette nivået frem til slutten av 80årene.
9.Amerikaneren Carl Mau, som nå er generalsekretær i LVF, har ønsket å fortsette i stillingen til slutten av 1985.
10.Amnestiet skulle opprinnelig vare til slutten av oktober, men ble senere forlenget til utgangen av 1983.
11.Arbeidene vil foregå i tidsrommet april til slutten av september.
12.Arbeidet med Irakaffæren pågikk helt til slutten av juni, og av den grunn har det trukket ut med den norske reaksjon.
13.Avtalen skal gjelde til slutten av 1985.
14.Begynnelsen til slutten for det franske kolonirike rundt om i verden.
15.Charleston ble regnet for å være unik helt til slutten av det 18. århundre.
16.Cleaver sier at funnene av containere fra samme lasten har gitt ny optimisme, og letingen efter gifttønnene vil i alle fall pågå for fullt frem til slutten av uken.
17.Dalslandskanalen er åpen fra juni til slutten av august.
18.De fleste venter helt til slutten av året før de tegner seg for årets beløp, noe som viser at bindingstiden betyr mye, sier Kirsten Andersen.
19.Den utsetter tilbakebetalingen av lånene som forfaller frem til slutten av 1987, og regulerer også dekningen av forfalne renter.
20.Derfor har man invitert tre meget kjente musikere fra Brasil til å lede to kurs - et i gitarspill (brasiliansk stil) og et i slagverk - fra 2. april til slutten av mai.
21.Det blir mildt helt frem til slutten av uken, meldes det derfra.
22.Det er begynnelsen til slutten på forholdet mellom dem.
23.Det er et skritt som kan bety begynnelsen til slutten for dette partiet i vesttysk politikk.
24.Det har tatt en beundringsverdig kort tid å gi form til UDs nye apparat, fra midten av juli til slutten av august.
25.Det skulle stå at kampen er berammet til å begynne i Moskva 10. september, men at Kasparov har bedt om utsettelse til slutten av september.
26.Dette motivet varierer han i flere bilder helt til slutten av 1970tallet.
27.Efter hva Aftenposten forstår,er fristen for å si fra seg det amerikanske tilbudet utsatt fra slutten av februar til slutten av mars måned iår.
28.Efter sin partipolitiske start i det moderate UDSR frem til slutten av 50årene og derefter i den mer sosialistiske Union des forces democratiques (UFD), var Mitterrand blant de sterkeste forkjempere for at de mange sosialistgrupper måtte gå sammen til ett parti.
29.Ekstrahjelp for barnehavegrupper med spesielle behov, eller såkalte belastede grupper, ble før jul prolongert til slutten av februar.
30.En boikott som kan bli begynnelsen til slutten for den olympiske bevegelse.
Your last searches