Norwegian-Italian translation of tilbøyelig til

Translation of the word tilbøyelig til from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tilbøyelig til in Italian

tilbøyelig til
benegenhetother portato a, incline a, disposto a, propenso a
Similar words

 
 

More examples
1.Vi er tilbøyelig til å innkreve Deres tilleggspremie på anslagsvis tre tusen kroner, men akter ikke å gi Dem noen gjenydelse for dette beløp".
2.Forhørsretten kan være tilbøyelig til å avsi kortere fengslingskjennelse i perioden før jul, slik at fengslingstiden utløper før julaften ringer inn.
3.Hun lyver på alderen, ler tolken vår med en gang, og vi er tilbøyelig til å være enige.
4.Mennesket er fra naturens side tilbøyelig til og istand til å leve i harmoni med seg selv, hverandre og med naturen.
5.Reagan har trolig 31 stater inne, mens flertallet i ytterligere 14 stater er tilbøyelig til å gå i Reagans favør.
6.16 prosent av en representativ velgergruppe sier at de var mer tilbøyelig til å stemme demokratisk på grunn av Ferraro, mens 26 prosent sa at hennes kandidatur gjorde dem mindre tilbøyelig til å stemme på Mondale.
7.Amerikanske talsmenn Aftenposten har vært i kontakt med, er imidlertid tilbøyelig til å avskrive mulighetene for å få et flertall i kommisjonen med på en slik ordning.
8.Andre, blant dem flere forskere, er tilbøyelig til å avvise virksomheten som meningsløs.
9.Andre, mer frittalende republikanere, som kan skjule seg bak anonymitetens vern, er tilbøyelig til å betegne gårsdagens forestilling som et antiklimaks.
10.Av frykt for" represalier" på valgets dag, vil dessverre altfor mange politikere være tilbøyelig til å gi efter for krav som ikke lar seg forsvare utfra en ansvarlig politisk helhetsvurdering.
11.Avstanden mellom de politiske strømninger i USA og Canada er større enn avstanden mellom Stockholm og Oslo, som er langt større enn de fleste er tilbøyelig til å tro.
12.CarlHugo Lund er i så måte tilbøyelig til å vente på neste generasjon.
13.DE meget ubehagelige problemer som knytter seg til folketrygdens finansiering, har politikerne av forståelige grunner vært tilbøyelig til å feie under teppet.
14.DEN som så er tilbøyelig til å tro at all denne aktivitet får Oslo kommunes økonomi til å vakle ytterligere, tar imidlertid feil.
15.Dametrener Olav Eikrehagen er tilbøyelig til å hevde at det er langt hardere for en junior å komme til juniorVM enn det er for en eliteløper å komme til vinterOL i Sarajevo.
16.De fem demokratiske presidentaspiranter som kjemper om velgernes gunst i syd, er alle som en tilbøyelig til snarest mulig å avvikle USAs militære engasjement i MellomAmerika.
17.De fleste er allikevel tilbøyelig til å trekke den konklusjon at kursfallet snarere bekrefter at det forestår en økonomisk utflatning enn en ny nedgangskonjunktur.
18.De fleste er likevel tilbøyelig til å si at selv om det skulle vise seg å være riktig at Mondale er på offensiven, er bevegelsen for svak og kommer for sent til at den kan endre utfallet.
19.De fleste iaktagere er allikevel tilbøyelig til å avskrive ham som en mulig demokratisk kandidat ved høstens presidentvalg.
20.De fleste politiske observatører er tilbøyelig til å mene at Stray blir sittende ut perioden.
21.Den annen definisjon er" den forandring av kroppslig kapasitet og følsomhet og energi som ledsager aldringen, og som progressivt gjør inividet mer tilbøyelig til å dø av tilfeldige årsaker".
22.Dermed er den stemmereserve frystilhengere utgjør, tilbøyelig til å gå til det nye demokratiske parti, Canadas sosialdemokratiske parti, ikke til de liberale under Turners ledelse.
23.Dersom Osloborgerne fortsetter sin brutale adferd mot byens ansikt er jeg tilbøyelig til å innføre eksemplets makt ved å bøtelegge forsøplerne i sentrum.
24.Det er ellers bemerkelsesverdig at man idag regner fullt ut med mobiliseringsstyrker i NATO, mens man i 50årene var tilbøyelig til å avskrive disse.
25.Det er vi tilbøyelig til å gi ham helt rett i.
26.Dette er trekk man mer enn ofte kan være tilbøyelig til å lukke øynene for, men akkurat denne boken viser oss hvor vanskelig et såkalt stort kunstnerliv kan være, innenfra sett.
27.Direkte misnøye er neppe så vanlig som man er tilbøyelig til å tro, selv om folk har en tendens til å tone ned vanskeligheter når de blir bedt om å fylle ut spørreskjemaer, mener Sekne.
28.EFTERAT utenrikskomiteen avga sin innstilling, har man i visse, mer avgrensede, miljøer vært tilbøyelig til å ville bagatellisere den brede enighet om sikkerhetspolitikken.
29.Forbruker og administrasjonsminister Astrid Gjertsen er tilbøyelig til å svare ja.
30.Fra mitt utsiktspunkt er jeg tilbøyelig til å besvare det spørsmål met et klart nei.
Your last searches