Norwegian-Italian translation of tilbakebetale

Translation of the word tilbakebetale from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tilbakebetale in Italian

tilbakebetale
skyldverb rimborsare
  skadeverb compensare, ricompensare, ripagare, rimborsare
  handelverb rimborsare
Anagrams of tilbakebetale
Similar words

 
 

More examples
1.Skulle drivstofftillegget innen avreisen igjen ha gått ned, vil vi selvsagt tilbakebetale det som måtte være for mye innbetalt.
2.Av dette beløp har hun tilbakebetalt drøyt 30 000, og hun tilpliktes å tilbakebetale restbeløpet på 17 500 kroner, melder Hamar Arbeiderblad.
3.Banken tar nå sikte på at låntagere skal kunne bruke inntil 15 år på å tilbakebetale nye lån til boligformål.
4.Britiske myndigheter må tilbakebetale den danske politiker og trålerskipper Kent Kirk boten på 350 000 kroner han ble pålagt i januar 1983.
5.Dessuten hadde han greidd å tilbakebetale de underslåtte pengene.
6.Det burde derfor ikke være tvil om at forbundet kan nekte å tilbakebetale pengene til meierier som holder seg utenfor, mener han.
7.Det siste svarte Arve Johnsen på spørsmål om Staten bør tilbakebetale til Statoil de utgifter statsoljeselskapet hittil har hatt på for eksempel Gullfaks og Heimdal - tilsvarende de inntekter Staten i fremtiden vil få fra feltene, ifølge den nye Statoilmodellen.
8.Han hevder at kommunen blankt må frifinnes, og at kommunekassereren ikke skal tilbakebetale en øre.
9.Han må også tilbakebetale faren 6200 kroner.
10.Hotelleieren, en mann fra Horten, ble dømt til fengsel i to og et halvt år og til å tilbakebetale brannerstatning på 7.5 millioner kroner.
11.I 1983 var det 20 000 nyutdannede som ikke maktet å tilbakebetale lånene.
12.I følge denne utskriften fikk klageren medhold, og firmaet må tilbakebetale pengene i tillegg til 15 prosent årlig rente.
13.I tillegg må vedkommende tilbakebetale den resterende del av et beløp på 16 000 kroner han skaffet seg ved å forfalske uttakskort i Postsparebanken.
14.Imidlertid var ikke innklagde villig til å tilbakebetale registreringsavgiften.
15.Jeg vet bare at dersom det skjer, vil vi aldri bli i stand til å tilbakebetale våre lån til utlandet.
16.Kragerø kommune må tilbakebetale ialt 120 000 kroner til pensjonærer ved tre aldershjem som er blitt trukket for mye i kostpenger.
17.Likeledes mener de at Ferraros salg av en eierandel for å tilbakebetale et lån mannen ydet henne er i strid med reglene for finansiering av politisk virksomhet.
18.Mannen ble også dømt til å tilbakebetale forsikringsselskapet ca. 800 000 kroner.
19.Mannens krav om å heve kjøpet ble godtatt og Forbrukertvistutvalget vedtok at firmaet skal tilbakebetale beløpet for rammen med 15 prosent årlig rente fra 1980 - mot retur av vindusrammen fra mannen.
20.Men både i fjor og i forfjor gikk arrangementskomiteen dundrende underskudd, noe de senere har slitt med å tilbakebetale av egen lomme.
21.Når nedbetalingstiden for lånene blir nedkortet til 15 år, samtidig som et høyere rentenivå enn i 70årene har gjort lånene dyrere å tilbakebetale så skjønner man jo dette.
22.OBOS risikerer ifølge Bremer store tap i forbindelse med krav om å tilbakebetale for meget betalt honorar dersom OBOS taper rettssaken.
23.OBOS skulle tilbakebetale med 10 000 kroner årlig.
24.Opsahl ba også om at direktøren skulle dømmes til å tilbakebetale de 7,5 millionene han hadde mottatt i skadeerstatning fra sitt forsikringsselskap.
25.Pensjonister på Holmlia har forsøkt å tilbakebetale hele husbanklånet på sin leilighet for å kunne klare resten av utgiftene.
26.På et møte i Mexico City i november anmodet CIOformannen Juan Antonio Samaranch organisasjonskomiteen (LAOOC) om å tilbakebetale syv millioner dollar (ca. 63 millioner kroner) til deltagerlandene.
27.Selv om familien muligens får bedre økonomi efterhver, kan det bli et økonomisk press og belastning å måtte enten sette igang nye byggearbeider innen 5 år, eller tilbakebetale endel av lånet.
28.Som særskilt vilkår for den betingede dommen ble det fastsatt at domfelte innen prøvetiden på to år må tilbakebetale minst 12 000 kroner av den skyldige erstatning.
29.Statsgarantien på 12 millioner kroner skal være sikkerhet for et tilsvarende lån forlaget må ta opp for å tilbakebetale Studentsamskipnaden de midler som er brukt til å investere i innredninger i bygget.
30.Storbritannia bør tilbakebetale 650 millioner dollar til EF fordi den britiske regjering har oversubsidiert landets melkeprodusenter, hevder en gruppe revisorer i EF.
Your last searches