Norwegian-Italian translation of tilbakeblikk

Translation of the word tilbakeblikk from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tilbakeblikk in Italian

tilbakeblikk
tankenoun visione retrospettiva [f]
Synonyms for tilbakeblikk
Similar words

 
 

More examples
1.Veggmoter 84" viser over 2000 av årets nye tapeter i tillegg til et historisk tilbakeblikk på funkistiden.
2.Den tekniske utvikling har vært fantastisk og er kanskje den som trer sterkest frem, sier han, når vi ber ham om et lite tilbakeblikk til de første år i bedriftens tjeneste.
3.I tilbakeblikk kan Arbeiderpartiets løssluppenhet med oljepengene i 1970årene betegnes som bevisstløs.
4.Jeg liker ikke tilbakeblikk.
5.Programmet deles altså i to - den første delen er et tilbakeblikk over det som skjedde dagen i forveien, del to dreier seg om dagens program.
6.Selv ikke i tilbakeblikk kan jeg minnes noe som kan tolkes som tegn på at han opererte som agent, sier Førde.
7.Så skal De stilles" ansikt til ansikt" med deres egne filmer, i et tilbakeblikk som de nordiske filmdagene i Lübeck arrangerer i november.
8.Tilbakeblikk på store merkesaker ?
9.Tillater De et lite tilbakeblikk ? koketterer han bak muntre brilleglass.
10.Artiklene behandler bl.a. behov, ressursutvikling og pasientsammensetning, og gir et historisk tilbakeblikk over sykehjemmene gjennom de siste 30 årene.
11.Blant annet skal det lages flere tilbakeblikk på 1885 -" Årgang 1885".
12.Boken spenner vidt, med nødvendige tilbakeblikk på vårt folkestyres historie, helt tilbake til antikkens Hellas.
13.Danserinnen Signe Lise Larsson og skuespilleren Gisle Straume og musikere levendegjorde dette tilbakeblikk til en mørk tid.
14.Den sier ikke alt om 50årene, men har et så vidt personlig fundament av erfaring at man i hvert fall skal inkludere de elementer han peker på når det er snakk om vår tids, altså 80årenes tilbakeblikk på hvorfor vi er som vi er.
15.Et historisk tilbakeblikk er neppe uten interesse i dagens situasjon.
16.Et slikt tilbakeblikk viser klart at Regjeringens arbeide med å sikre arbeidsplassene innenfor skipsfarten har lykkes bedre enn man kunne forvente ved forrige årsskifte.
17.Folkerepublikken har fulgt en kronglete vei i løpet av sine 35 år, sa Zhao i sitt historiske tilbakeblikk.
18.For dere med sans for tilbakeblikk, har Bokklubben Nye Bøker satt sammen en boks med fire LPer, der hele Åge Aleksandersens musikalske historie er med, fra" 14 pages" frem til" Lys og varme".
19.Forfatterinnen har spurt seg" hvorfor ?", og i talende tilbakeblikk opplever vi Marias barndom før krigen på en prestegård et dystert sted i BygdeNorge.
20.Forsvarsminister Sjaastad tok et historisk tilbakeblikk over alliansen og de skiftende militære og politiske forutsetninger som hadde ført til at NATO hadde endret sin strategi fra massiv gjengjeldelse til fleksibelt svar.
21.Fra det første nummeret med nostalgisk tilbakeblikk ved hjelp av kinolerret og gamle fotografier, til sangen om den nye murstensbyen.
22.Full fart og stor stemning i auditorium 1, der både lærere, elever og andre interesserte hadde benket seg for knappe to timer med gjøglerier og sporadiske tilbakeblikk fra de fire foregående oppsetningene.
23.Følgelig er det på sin plass med et historisk tilbakeblikk.
24.I et tilbakeblikk kommenterer han med flamsk nøkternhet også" Hieronymus" i helt forskjellig teknikk.
25.I innledningsordene sier Åge Rønning at historiene hans er delvis tilbakeblikk på rystelser vi merkelig nok overlevde, og på våre mer eller mindre charmerende svakheter.
26.I morgen fyller Sverre Midtskau 70 år og et tilbakeblikk på en periode av hans liv kan være på sin plass.
27.I tilbakeblikk blir disse 20 årene husket som lykkelige år.
28.I tilbakeblikk kan det sies at nederlaget i Falklandskrigen faktisk ble en lykke for det argentinske folk, om ikke for dets generaler, fordi krigen satte i gang en utvikling som førte til at landet fikk rystet av seg et undertrykkelsesregime.
29.Innsatsen borger for noen riktig vellykkede jubileumsdager i juni, det er duket for historiske tilbakeblikk, gjensyn med en svunnen tid samt bortauksjonering av lærere som jubileumsrevyens desiderte høydepunkt.
30.Jeg gjør også et tilbakeblikk på livet, uten at det blir nostalgi.
Your last searches