Norwegian-Italian translation of tilbakeføre

Translation of the word tilbakeføre from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tilbakeføre in Italian

tilbakeføre
formålverb riportare, restituire
More examples
1.Det som nå skjer, kan vi tilbakeføre til de til dels omfattende markedsaktivitetene som er drevet gjennom utenlandskontorene.
2.Skattemyndighetene har absolutt taushetsplikt, og til tross for undersøkelser har vi aldri kunnet tilbakeføre lekkasjer til skatteetaten, sier skattedirektør Willy Ovesen.
3.Det koster akskillig mer for kommunen å ta seg av og evetuelt tilbakeføre disse elevene, heter det i pressemeldingen hvor det ellers understrekes at Oslo Lærerlag og Oslo Lektorlag er overbevist om at Oslos befolkning ikke vil akseptere en ytterligere reduksjon av skoletilbudet til barn og unge.
4.Dette skjedde for 1012 år siden, og det er først nå man mener å kunne tilbakeføre deler av papirene til dette kontoret.
5.Efter noen år ble det etablert en såkalt" arbeidsordning" der Norge ble orientert av det daværende belgiske presidenstskap om de spørsmål som kom opp i EPS, og Norge fikk anledning til å tilbakeføre norske synspunkter.
6.Generelt håper hun at" Innenfor dørstokken" kan inspirere folk som har et gammelt hus med godt bevarte interiører, et gammelt ombygget hus, som man vil tilbakeføre eller vil bygge nytt i gammel stil.
7.Hvis man ikke har husdyr til å tygge vekstene for så å tilbakeføre dem til jorden, får vi bruke dem som de er, mener han.
8.I IKOrapporten heter det at det er nødvendig å tilbakeføre ansvar og myndighet til bedriftenes styrende organer som generalforsamling, styre og daglig leder.
9.Men det er først nå mens han har fått nye papirer i hende, at han sikkert kan tilbakeføre deler av funnet fra" Tom" til disse papirene.
10.Når fondsmidlene formelt overføres til bykassen, er ikke lenger bykassen forpliktet til å tilbakeføre midlene når det trengs penger til investeringsoppgaver.
11.Skattedirektør Willy Ovesen opplyste til Aftenposten at man aldri har kunnet tilbakeføre disse saker til skattemyndighetene.
12.Skjer det ikke noe i inneværende år, er jeg redd for at vi allerede i 1985 må tilbakeføre chartertrafikk fra Gardermoen til Fornebu, sier lufthavnsjef på Gardermoen, Jan O. Finbraaten, til NTB.
13.Som" tankeeksperiment" lufter han også muligheten av å tilbakeføre hele Kulturfondbevilgningen til Kulturdepartementet og innlemme administrasjonen der.
14.Staten kunne tilbakeføre en skattøre.
15.Stipendiebeløpet er gitt til unge lovende industridesignere som man venter skal tilbakeføre verdifulle erfaringer til norsk industrimiljø.
16.Vedtaket om å nedlegge Reitgjerdet, og presset på å tilbakeføre pasientene der til fylkene, har ført til økende problemer og kriser på Dikemark sykehus som på landets øvrige psykiatriske sykehus.
17.Vedtaket om å nedlegge Reitgjerdet og presset på å tilbakeføre pasientene til der de hører hjemme, har ført til økende problemer og kriser på Dikemark sykehus, såvel som på landets øvrige psykatriske sykehus, sier overlege Jørstad.
18.Venstres forslag i Stortinget i vår om å tilbakeføre denne skatteprosenten fikk ikke støtte fra hverken Arbeiderpartiet eller Høyre.
19.Vi har ikke kunnet tilbakeføre lekkasjer til skattemyndighetene.
20.Antallet senger på Lier sykehus, som idag er 210, vil bli halvert, delvis ved å tilbakeføre Vestfoldpasienter til eget fylke og overføring av langtidspasienter til andre og mindre institusjoner.
21.Bedre boliger vil gi bedre mulighet til å tilbakeføre ferdigbehandlede pasienter til sine hjem.
22.De pengene det var snakk om å tilbakeføre, var utgiftene til opphold i leiren, som beløp seg til 35 dollar pr. dag pr. deltager.
23.Det vanskeligste problemet blir kanskje å tilbakeføre de militære makthaverne og deres hjelpere til den plass der de hører hjemme i et demokratisk samfunn.
24.Det var denne sosialistiske oppbygging av et statsselskap de borgerlige partiene fikk forhindret ved å tilbakeføre andeler og dermed fortjeneste til Staten selv.
25.FINANSUTVALGET i Oslo har sluttet seg til at skolen på Hakloa i Nordmarka frigjøres fra skoleformål og at eiendomsetaten opptar forhandlinger om å tilbakeføre eiendommen til Løvenskiold / Vækerø.
26.For å hindre fortsatt sammensynkning, vurderer Ekofiskselskapene å tilbakeføre til reservoaret noe av gassen som produseres sammen med oljen, slik at et visst trykk opprettholdes i reservoaret.
27.Forslaget fra NRK var at sosialkontorene skulle ta seg av finansiering og behandling av søknader, men at NRK i en overgangsperiode kunne tilbakeføre penger til sosialkontorene, sier Svanevik til Aftenposten.
28.Fr.p. er idag mere eller mindre alene om å ville tilbakeføre penger og ansvar til den enkelte familie, slik at den står best mulig rustet til å forsørge seg selv.
29.Mandag ble det vedtatt å tilbakeføre 170 000 kroner til Ungdomsårskomiteen.
30.Men vi ønsker selvsagt å tilbakeføre den til Norge.
Similar words

 
 

tilbakeføre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) tilbakeføretilbakeførendetilbakeføret
Indikative
1. Present
jegtilbakefører
dutilbakefører
hantilbakefører
vitilbakefører
deretilbakefører
detilbakefører
8. Perfect
jeghar tilbakeføret
duhar tilbakeføret
hanhar tilbakeføret
vihar tilbakeføret
derehar tilbakeføret
dehar tilbakeføret
2. Imperfect
jegtilbakeføret
dutilbakeføret
hantilbakeføret
vitilbakeføret
deretilbakeføret
detilbakeføret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde tilbakeføret
duhadde tilbakeføret
hanhadde tilbakeføret
vihadde tilbakeføret
derehadde tilbakeføret
dehadde tilbakeføret
4a. Future
jegvil/skal tilbakeføre
duvil/skal tilbakeføre
hanvil/skal tilbakeføre
vivil/skal tilbakeføre
derevil/skal tilbakeføre
devil/skal tilbakeføre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha tilbakeføret
duvil/skal ha tilbakeføret
hanvil/skal ha tilbakeføret
vivil/skal ha tilbakeføret
derevil/skal ha tilbakeføret
devil/skal ha tilbakeføret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle tilbakeføre
duville/skulle tilbakeføre
hanville/skulle tilbakeføre
viville/skulle tilbakeføre
dereville/skulle tilbakeføre
deville/skulle tilbakeføre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha tilbakeføret
duville/skulle ha tilbakeføret
hanville/skulle ha tilbakeføret
viville/skulle ha tilbakeføret
dereville/skulle ha tilbakeføret
deville/skulle ha tilbakeføret
Imperative
Affirmative
dutilbakefør
viLa oss tilbakeføre
deretilbakefør
Negative
duikke tilbakefør! (tilbakefør ikke)
dereikke tilbakefør! (tilbakefør ikke)
Your last searches