Norwegian-Italian translation of tilbakegang

Translation of the word tilbakegang from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tilbakegang in Italian

tilbakegang
generellnoun retrogressione [f]
Synonyms for tilbakegang
Similar words

 
 

More examples
1.Senterpartiet tåler med andre ord ikke stort mer tilbakegang.
2.Alt tyder på en klar produksjonsvekst i norsk industri i 1984, efter flere år i rad med tilbakegang og en hel tiårsperiode preget av nedgang eller stillstand, sa Syse.
3.Den tilbakegang som partiet opplevde i tiden før og efter landsmøtet våren 1983, er snudd til en stabilisering og delvis fremgang, uttalte Kåre Kristiansen.
4.Det har vært vanlig oppfatning at pinnsvinet er på drastisk tilbakegang her i landet.
5.En næringspolitisk analyse forteller oss at vi idag befinner oss på et meget kritisk balansepunkt mellom stagnasjon og / eller tilbakegang.
6.Et skifte ville skape forvirring og svekke partiet, sier Steen, som var imot å gjøre Bratteli til" syndebukk for partiets tilbakegang".
7.Hjemmebrenningen viser en tilsvarende tilbakegang.
8.Hovedspørsmålet er Per Egils tilbakegang til Fredrikstad.
9.Ingen tvil om at vi har hatt en kraftig tilbakegang i publikumsoppslutningen og derav også sviktende publikumsinntekter, sier VIFformannen Tor Jørgensen til Aftenposten.
10.Intet tyder på tilbakegang.
11.Markedet er fortsatt i stagnasjon og tilbakegang.
12.Mye tyder på at håndverkernes markedsandel er på tilbakegang.
13.Vi har kunnet registrere en tilbakegang siden ifjor sommer, og tendensen synes å holde seg fra måned til måned, mener Huuse.
14.39 prosent i november er temmelig nøyaktig det samme som fjorårets valgresulat, og en tilbakegang på to prosentenheter siden oktober.
15.Akershus, som den nest største fylkesorganisasjon, hadde en tilbakegang på 400, men har fortsatt over 20 500 medlemmer.
16.Akershus får 27 700 flere, mens Oslo med fortsatt tilbakegang i folketallet mister 10 600 om vi skal tro statistikerne.
17.Aksjemarkedet var også forrige uke dominert av en negativ kursutvikling, og børsens totalindeks viste tilbakegang med to prosent for hele uken.
18.Alliansen hadde en fremgang på 12 prosent i forhold til junivalget ifjor, mens de konservative hadde en tilbakegang på 15,7 prosent av stemmene.
19.Alliansepartnerne liberale / sosialdemokrater har minst grunn til å være fornøyd med torsdagens resultat, 19,5 prosent av stemmene, eller en tilbakegang på 6,7 prosent fra junivalget ifjor.
20.Allikvel tyder foreløbige nasjonalregnskapstall på at varehandelen totalt har hatt en viss tilbakegang i driftsresultatet fra 1982 til ifjor.
21.Alt i alt ser det ut til at deltagelsen i det borgerlige samarbeide bidro til å dempe Venstres tilbakegang, en tilbakegang som startet lenge før partiet begynte å samarbeide med Høyre.
22.Aluminiumprisene for tredje og fjerde kvartal kjenner man ennå ikke, men generaldirektør Haakon Sandvold regner med stagnasjon eller en viss tilbakegang og så fastere priser igjen mot slutten av året.
23.Amerikanske undersøkelser viser at det er de teologisk konservative menighetene som vokser, mens de som" moderniserer" budskapet, programmerer seg selv til stagnasjon og tilbakegang, mener Paulsen.
24.Ap. har 1 prosent tilbakegang.
25.Arbeiderpartiet har hatt en god høst, mens Høyre er i tilbakegang.
26.Arbeiderpartileder Gro Harlem Brundtland er også skeptisk til de store utslag som viser kraftig tilbakegang for Arbeiderpartiet og Senterpartiet, mens Høyre går frem til 33,1 prosents oppslutning.
27.Arbeidet har imidlertid vist stagnasjon og tilbakegang over lengre tid.
28.Av 159 kontrollerte medlemsaviser i NAL, hadde 127 fremgang, mens 32 aviser hadde tilbakegang i sitt nettoopplag.
29.Avisen hadde en betydelig tilbakegang i opplaget i 1982.
30.Bakgrunnsdataene kan indikere at Arbeiderpartiets tilbakegang er et utslag uten langtidsvirkning.
Your last searches