No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword tilbakeholde. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Anmarkrud mente taushetsplikten om klienters forhold ble benyttet til å tilbakeholde opplysninger om de skandaløse forhold som senere ble bekreftet i all hovedsak av Korenutvalget.
2.Den kontinuerlige strømmen av midler til vanlig aksjekjøp er følgelig en forutsetning for at bedriftene skal kunne tilbakeholde en betydelig del av verdiskapningen i bedriften og holde aksjeutbyttene på et lavt nivå slik at egenkapitalfinansieringen er billigere enn lånekapital.