No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword tilbakeskuende. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Den engstelige, tilbakeskuende og konvensjonelt bundne blomsterhandler Bull, nennsomt formet av Knut M. Hansson, beriket stykket med en sordinert tristesse.
2.Dens ide går som kjent ut på å presentere, aktuelt og tilbakeskuende, en kunstner som betyr noe i norsk samtidskunst.
3.Det er ikke tvil om at Biennalens kunsthistorisk orienterte ledelse traff blink da man valgte Wienersecessionen som tilbakeskuende attraksjon, og som resonnansbunn for samtidskunsten i de nasjonale paviljonger ute i Giardiniparken.
4.Fremfor alt markerte han som utenriksminister perspektiver og dypere forståelse efter en periode der norsk utenrikspolitikk efterhvert ble for stereotyp og tilbakeskuende.
5.I mangt og meget er det også et gammelmodig, tilbakeskuende, nostalgisk preg over tankene han legger frem i essayet sitt.
6.Vi får kontrasten i det romantisk tilbakeskuende og den realitet som eksisterte.
7.RiverRun" påkaller Mahlers, Stravinskys og Sibelius ' ånd og ville kanskje blitt ledd ut av Alberts kolleger som håpløst tilbakeskuende for 20 år siden, mener Times Michael Walsh, som peker på at den konservative bølge skyller gjennom mer enn bare det politiske liv.
8.Den tilbakeskuende møntringen av verker, samtlige i Høvikoddens eie, hevder seg rolig i sin egen tidsmessige sammenheng, og også overfor postmodernismens velde av idag.
9.En norsk festivalavis er også planlagt, med tilbakeskuende perspektiv på årets festival.
10.En tilbakeskuende modalitet i temaene satt opp mot virkningsfulle dissonanser i utviklingsdelene skapte et spenningsfelt som gjorde musikken levende - og ikke minst kledelig for instrumentet.
11.Et gigantisk overbud var regjeringspartienes karakteristikk av Arbeiderpartiets program anført av Høyre, hevder og avisen, og kaller Senterpartiet og Kristelig Folkeparti tilbakeskuende, noe som har ført de to partier fra sentrum til høyre i norsk politikk.