Norwegian-Italian translation of tilhøre

Translation of the word tilhøre from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tilhøre in Italian

tilhøre
eiendomverb appartenere, essere di, appartenere a, spettare a
  rettsvitenskapverb spettare
Derived terms of tilhøre
Anagrams of tilhøre
More examples
1.Tank" på Eldorado, med James Garner i hovedrollen, må kunne sies å tilhøre samme genre amerikansk film.
2.Det er forøvrig ikke nok å tilhøre musikkens verdenselite for å fylle Konserthuset, mener ElsaMai Gottschalk.
3.Dette senteret skal tilhøre alle og ingen, sier hun.
4.Før var det" opp og ned" på grunn av at spillerne skulle tilhøre et forholdsvis lite område.
5.Gruppeformannen spurte meg en gang om hvorfor jeg alltid skulle tilhøre mindretallet.
6.Høyrebølgens mesterstykke er å innbille alle at de kan tilhøre et privilegert mindretall.
7.Norske rederier har allerede kontrahert en rekke skip som må sies å tilhøre neste generasjon, og som det er sikkerhetsmessig forsvarlig å bemanne med 1214 personer.
8.Ungdommene blir spurt om de, dersom de kunne velge, ville tilhøre sin egen familie og klasse eller en annen, og om de er fornøyde med å være den de er.
9.Vi ville vært stolte av å tilhøre en slik baktropp, men heldigvis gjør vi ikke det.
10.Aksjene som svenske skattemyndigheter har sikret seg, skal sammen med luksusbilen tilhøre et aksjeselskap som har begjært seg konkurs.
11.Allikevel blir ofte deres interesser ansett for å tilhøre en særgruppe.
12.Avdelingen vil være en del av Lægeforeningens sekretariat, men geografisk tilhøre studiesenteret.
13.Blue Assembly vant overbevisende sist, riktignok i meget svakt selskap, men måten han vant på tyder at han har påbegynt marsjen opp mot den klassen hans eiere forventet at han skulle tilhøre.
14.Både Norges Kommunistiske Parti og Arbeiderbevegelsens arkiv har gitt uttrykk for at deler av papirene kan tilhøre dem.
15.Cecilia Vinas og hennes mann ble bortført av menn som hevdet å tilhøre det føderale politiet i juli 1977.
16.De ansatte vil for en stor del tilhøre 1968generasjonen og være preget av de siste tiårs samfunnskritiske miljø.
17.De kunstneraksjoner som Jor omtaler, de som er formodet å frata politikere lysten til å drive en ekspansiv kulturpolitikk, kan umulig tilhøre gruppe 1.
18.De tre stridsspørsmål som ennå står uløst, dreier seg om valgreglene for arbeidsgiverrepresentasjon i styret, fordelingen av de statlige styreplasser i Amerikaregionen og hvilken region Israel skal tilhøre.
19.Den ambisiøse 23åringen fra Selbu er ikke lenger fornøyd med å tilhøre" Bskiktet" i elitestallen.
20.Den ene er at han bør tilhøre den største folkegruppe i den flernasjonale stat, dvs. være russer.
21.Dessuten inntil vi får tilhøre vår religiøse sekt, sier Ahmed Shah.
22.Dessverre er ikke Norge med i studien, som er administrert av Industriens Utredningsinstitut i Stockholm, men med referanse i den statistikk vi har tilgjengelig synes vi beklageligvis å tilhøre Blaget hva gjelder å ha tatt vare på teknologifaktoren som produktivitetsdynamo, og særlig ille har det stått til hva gjelder kapitalproduktiviteten.
23.Det er ingen ulykke ikke å tilhøre denne klubb, men land som har fått adgang, har, slik erfaringen viser, kjempet for sin rett til å bevare den plass det opprinnelig ble tildelt.
24.Det er slik at mitt behov for å tilhøre er større enn mitt behov for å lede.
25.Det må ligge fast at det eneste naturlige mål er en gradvis opptrapping til idretten får alle de midlene som rettmessig burde tilhøre Norges største folkebevegelse.
26.Det spiller ingen rolle at alle disse andre ukjente jeger" nå synes å tilhøre andre mennesker, det spiller ingen rolle at kontinuiteten blir brutt.
27.Efter det vi kan se har departementet i sin budsjettinnstilling unnlatt å nevne at elektronikkindustrien helst vil tilhøre bransjeforskningen.
28.Efter frihetskrigen 1918 søkte befolkningen tilknytning til Sverige, men i 1921 avgjorde Folkeforbundets råd at øyene fortsatt skulle tilhøre Finland.
29.En boblejakke som søndag ble funnet i sjøen mellom Søsterøyene og Vesterøy, har vist seg å tilhøre en av den savnede.
30.En boløsning som vist her har ikke bare mange praktiske og økonomiske fordeler, men det kan også gi en følelse av trygghet å tilhøre et fellesskap utover sin egen familie.
Similar words

 
 

tilhøre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) tilhøretilhørendetilhørt
Indikative
1. Present
jegtilhører
dutilhører
hantilhører
vitilhører
deretilhører
detilhører
8. Perfect
jeghar tilhørt
duhar tilhørt
hanhar tilhørt
vihar tilhørt
derehar tilhørt
dehar tilhørt
2. Imperfect
jegtilhørte
dutilhørte
hantilhørte
vitilhørte
deretilhørte
detilhørte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde tilhørt
duhadde tilhørt
hanhadde tilhørt
vihadde tilhørt
derehadde tilhørt
dehadde tilhørt
4a. Future
jegvil/skal tilhøre
duvil/skal tilhøre
hanvil/skal tilhøre
vivil/skal tilhøre
derevil/skal tilhøre
devil/skal tilhøre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha tilhørt
duvil/skal ha tilhørt
hanvil/skal ha tilhørt
vivil/skal ha tilhørt
derevil/skal ha tilhørt
devil/skal ha tilhørt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle tilhøre
duville/skulle tilhøre
hanville/skulle tilhøre
viville/skulle tilhøre
dereville/skulle tilhøre
deville/skulle tilhøre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha tilhørt
duville/skulle ha tilhørt
hanville/skulle ha tilhørt
viville/skulle ha tilhørt
dereville/skulle ha tilhørt
deville/skulle ha tilhørt
Imperative
Affirmative
dutilhør
viLa oss tilhøre
deretilhør
Negative
duikke tilhør! (tilhør ikke)
dereikke tilhør! (tilhør ikke)
Your last searches