Norwegian-Italian translation of tillempe

Translation of the word tillempe from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tillempe in Italian

tillempe
anvendeverb applicare, usare, azionare
Synonyms for tillempe
Derived terms of tillempe
More examples
1.Det er lettere å tillempe teknikken enn å lære bøndene kompliserte metoder.
2.Det er vanskelig å tillempe seg den knappe taletiden amerikansk fjernsyn gir rom for.
3.Svenskene har nylig forsterket sin lovgivning, innført regler for å tillempe markedet ved oppkjøp av bedrifter - og ved fusjoner.
Similar words

 
 

tillempe as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) tillempetillempendetillempet
Indikative
1. Present
jegtillemper
dutillemper
hantillemper
vitillemper
deretillemper
detillemper
8. Perfect
jeghar tillempet
duhar tillempet
hanhar tillempet
vihar tillempet
derehar tillempet
dehar tillempet
2. Imperfect
jegtillempet
dutillempet
hantillempet
vitillempet
deretillempet
detillempet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde tillempet
duhadde tillempet
hanhadde tillempet
vihadde tillempet
derehadde tillempet
dehadde tillempet
4a. Future
jegvil/skal tillempe
duvil/skal tillempe
hanvil/skal tillempe
vivil/skal tillempe
derevil/skal tillempe
devil/skal tillempe
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha tillempet
duvil/skal ha tillempet
hanvil/skal ha tillempet
vivil/skal ha tillempet
derevil/skal ha tillempet
devil/skal ha tillempet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle tillempe
duville/skulle tillempe
hanville/skulle tillempe
viville/skulle tillempe
dereville/skulle tillempe
deville/skulle tillempe
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha tillempet
duville/skulle ha tillempet
hanville/skulle ha tillempet
viville/skulle ha tillempet
dereville/skulle ha tillempet
deville/skulle ha tillempet
Imperative
Affirmative
dutillemp
viLa oss tillempe
deretillemp
Negative
duikke tillemp! (tillemp ikke)
dereikke tillemp! (tillemp ikke)
Your last searches