Norwegian-Italian translation of tilvirke

Translation of the word tilvirke from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tilvirke in Italian

tilvirke
foretakverb fabbricare
  produsereverb fabbricare, produrre, costruire
Synonyms for tilvirke
More examples
1.Endringsforslaget innebærer en avklaring av at forbudet for utlendinger mot å tilvirke, pakke eller laste om fisk innenfor fiskerigrensen også gjelder fangst fra norske fartøyer.
2.Av de ting man har drøftet med amerikanske myndigheter er imidlertid forholdet til den såkalte ABMavtalen, som i sterk grad begrenser adgangen til å tilvirke forsvarssystemer mot ballistiske raketter.
3.Japan har frasagt seg både å eie, lagre og tilvirke atomvåpen på sitt territorium.
4.Man fortsetter å tilvirke høyttalere uten hensyn til de akustiske forholdene som eksisterer i et møblert rom.
Similar words

 
 

tilvirke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) tilvirketilvirkendetilvirket
Indikative
1. Present
jegtilvirker
dutilvirker
hantilvirker
vitilvirker
deretilvirker
detilvirker
8. Perfect
jeghar tilvirket
duhar tilvirket
hanhar tilvirket
vihar tilvirket
derehar tilvirket
dehar tilvirket
2. Imperfect
jegtilvirket
dutilvirket
hantilvirket
vitilvirket
deretilvirket
detilvirket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde tilvirket
duhadde tilvirket
hanhadde tilvirket
vihadde tilvirket
derehadde tilvirket
dehadde tilvirket
4a. Future
jegvil/skal tilvirke
duvil/skal tilvirke
hanvil/skal tilvirke
vivil/skal tilvirke
derevil/skal tilvirke
devil/skal tilvirke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha tilvirket
duvil/skal ha tilvirket
hanvil/skal ha tilvirket
vivil/skal ha tilvirket
derevil/skal ha tilvirket
devil/skal ha tilvirket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle tilvirke
duville/skulle tilvirke
hanville/skulle tilvirke
viville/skulle tilvirke
dereville/skulle tilvirke
deville/skulle tilvirke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha tilvirket
duville/skulle ha tilvirket
hanville/skulle ha tilvirket
viville/skulle ha tilvirket
dereville/skulle ha tilvirket
deville/skulle ha tilvirket
Imperative
Affirmative
dutilvirk
viLa oss tilvirke
deretilvirk
Negative
duikke tilvirk! (tilvirk ikke)
dereikke tilvirk! (tilvirk ikke)
Your last searches