Norwegian-Italian translation of tog

Translation of the word tog from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tog in Italian

tog
jernbanernoun treno [m]
  nautisknoun gomena [f]
Synonyms for tog
Derived terms of tog
Similar words

 
 

More examples
1.Aldri mer Oslo S, vi reiser fra Vestbanen så lenge det går tog derfra".
2.Franskmennene kom alltid inn med nye, siste tilbud, som løp de efter et tog som allerede hadde forlatt stasjonen," mente en av deres diplomater senere.
3.(NTBAFPDPA) Minst 50 mennesker mistet livet da en buss og et tog kolliderte nær den portugisiske havnebyen Oporto idag.
4.Arbeidermaktgruppa" som er en utbrytergruppe fra Sosialistisk Ungdom, er velkommen til å gå i vårt tog.
5.Ansvaret for forsendelse av farlig gods med tog hviler på avsender - i dette tilfelle Hydro - ikke på transportøren, altså NSB, sier Andersen.
6.Den lærdom man kan hente fra årets øvelse vil være med på å justere planene for frakt av en brigade til NordNorge på denne måten, sier Hovland og tilføyer at det i prinsippet ikke er mindre risikabelt å frakte materiellet med tog all den stund man kun har ett jernbanespor nordover.
7.Det er fint å reise til Trondheim for eksempel, med hurtigruta herfra på eftermiddagen og så ta fly eller tog videre neste morgen.
8.Det kan utvilsomt bli tidkrevende å ta tog efterhvert hvis streiken fortsetter.
9.Dette er et tog med kurs for en lysende fremtid.
10.Flere og hurtigere tog i perioden frem til 1990, etablering av et nytt spesialtilbud for forretningsreiser på de trafikksterke intercity og mellomdistanseforbindelsene, vi ønsker å bedre stasjonsmiljøer og samordne opplegg og overgangsordninger til og fra andre transportmidler, varm mat skal i større grad bli tilgjengelig i togene, og på natttogenes endestasjoner vil vi få passasjerrom med blant annet dusj.
11.For Radiumhospitalet betyr streiken store utlegg på grunn av at folk blir liggende for lenge, og pasientene lider fordi de utsettes for harde reiser med tog eller bil.
12.Først skjøt politiet mot dem, derefter ble brannvesenet tilkalt og rettet vannkanoner mot dem, hvorefter de klatret ned, sa Koeter til Associated Press efter å ha kommet til Frankfurt med tog fra Karlovy Vary, der han tok bilder av protestaksjonen i går morges.
13.Hver gang det kommer et tog inn blir døde sikher båret ut, sa Bavinder Singh, som kom til den indiske hovedstad fra sikhenes hellige by Amritsar.
14.Hvis blokken skulle ende på jernbanelinjen og kanskje også kutte kjøreledningen, må vi ha tid til å fjerne den og å reparere kjøreledningen før neste tog kommer.
15.Jeg føler at mitt tog som menighetsprest er gått, fremholder hun.
16.Jeg har ingen problemer med å stille meg under en parole mot voldspornografi, eventuelt i tog med Kvinnefronten, sier han, men medgir at han er mer i tvil når det gjelder pornografi generelt.
17.Kanske är vi alla på väg att straffas för att vi inte tog varning.
18.Nei, med buss og tog.
19.Når 20 millioner landsmenn er i ferd med å gå til grunne i analfabetisme, arbeidsløshet og sult, er det ikke mye nytte i å gå i tog og rope politiske slagord.
20.Togene må ha faste avgangstider, f. eks. hver annen time, og det må være raske, komfortable tog som kan bringe passasjerene hurtig mellom de store byer på Østlandet.
21.Vi gjør dette for at de som velger ikkerøykavdelinger på tog eller fly kan fortsette reisen i et nikotinfritt miljø dersom de derefter leier bil.
22.Vi går i tog fordi vi ønsker å markere oss utad.
23.Vi skal reise med Eurorail, det vil si med tog nedover hele Europa.
24.Vi vil bare ta ut tog når det er lite trafikk, forsikrer distriktssjef Martin Killi i NSB.
25.Våre beregninger viser at det vil være plass til enda flere tog.
26.. flere bruker fly, 10 pst. (fordobling på 12 år), mens færre gjør bruk av tog og båt, bussene har sitt publikum.
27.120 biler, 400 figurer, 38 skip, fire broer, kraner og tog fullstendiggjør sceneriet.
28.13 mennesker mistet livet og 44 kom til skade da et tog sporet av mellom Edinburgh og Glasgow i Skottland igår.
29.17åringen kjørte moped da han ble påkjørt av et tog på en jernbaneovergang to kilometer nord for Moelv.
30.30 000 i tog, titusener på fortauene.
Your last searches
tog