Norwegian-Italian translation of togtrafikk

Translation of the word togtrafikk from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

togtrafikk in Italian

togtrafikk
jernbanernoun traffico ferroviario [m]
Similar words

 
 

More examples
1.All togtrafikk i Norge stanser fra midnatt natt til onsdag når Statstjenestemannskartellet utvider streiken med alle landets togledere.
2.Gaten gikk fra den tidligere St. Hallvardkatedralen ned mot Clemenskirken og kongsgården engang historiske steder som idag er dominert av togtrafikk og motorvei.
3.Interrailordningen går i korthet ut på å overføre til internasjonal togtrafikk et billettsystem som alle kjenner fra lokaltrafikken med buss eller jernbane - månedskort med andre ord.
4.NSBs togtrafikk stanser.
5.Skulle disse bli effektive, kan all togtrafikk bli stanset, kraftverk bli slått av, transport av kull og jernmalm til stålverkene bli innstillt.
6.Det blir derfor normal togtrafikk mellom de to land og til Kontinentet.
7.Det er således bare et tidsspørsmål når den resterende togtrafikk fra Vestbanen blir overført på samme måtte og de skjemmende jernbanesporene ved Frognerkilen nedlagt.
Your last searches