Norwegian-Italian translation of tolerant

Translation of the word tolerant from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tolerant in Italian

tolerant
generelladjective permissivo
  personadjective liberale, tollerante, di mente aperta
Synonyms for tolerant
Similar words

 
 

More examples
1.Det er en utfordring man kan få utrolig mye igjen for man ser seg selv med nye øyne, og lærer kanskje også å bli mer tolerant overfor andre, sier hun.
2.Barna vokste derfor opp i et kulturåpent og tolerant kristent hjem.
3.Bjørn Fjørtoft Javas islam er tolerant og romslig.
4.Blir man romslig og tolerant overfor alt fremmed - eller rotløs og ekstra sårbar kanskje ?
5.De har hatt et ganske tolerant forhold til andre religioner, og hinduer har vært velkommen i sikhenes templer.
6.Den er tolerant, aksepterer den andre uansett, for den er ikke selvgod eller selvsikker.
7.Den siste tids tilnærmelse betyr ikke nødvendigvis at rasemotsetningene i denne del av det sorte kontinent i løpet av kort tid vil bli dempet til et mer tolerant nivå.
8.Det mangfoldige og ødselt rike stoff han tok opp, ble lutret gjennom hans paradoksale personlighet som var sky og frigjørende, sannhetskjærlig streng og tolerant, aristokratisk kresen og folkelig hengiven.
9.Forfatteren viser seg som en svært tolerant mann.
10.Forkynnelser skal unngås, vi skal lage en tolerant og ansvarlig nærradio.
11.Hvordan tolker en tolerant mann som Relf de mer ekstreme bestemmelser, som for eksempel Sharia, den islamske straffelov ?
12.I Indonesia møter vi islam med det blide ansikt, en tolerant og romslig religion, fjernt fra arabisk beduinmoral, fjernt fra en Khomeinys eller en Gadafis fanatisme, fjernt fra anstrengelsene hos en pakistansk general Zia for å håndheve islamsk rettroenhet med tvang.
13.Ja, da Stortinget debatterte sprogsaken 19. mai 1970 og ut fra en liberal og tolerant innstilling erklærte samnorskpolitikken som forfeilet og avsatte Norsk språknemnd, burde den naturlige konsekvens selvfølgelig vært å gjenopprette riksmålets offisielle status.
14.Jeg skal innrømme at man i så måte kan bli yrkesskadet hvis man holder på lenge nok, og at man kan bli så tolerant at man blir verdinihilist og avviser eller fjerner seg fra alle verdinormer og verdisystemer.
15.Ledelsen i program 1 og i program 2 har forlengst funnet hverandre i et intimt samarbeide som tilpasser de to virksomheter - alt mens Bjartmar Gjerdes sosialdedemokratiske blikk hviler sindig og prisverdig tolerant på dem.
16.Men han er samtidig en tolerant person som finner seg i tilstandene slik de er.
17.På 1400tallet inntok den lærde tyske kardinal Cusanus en tolerant holdning til andre religioner.
18.Elisabeth Engesland var et elskelig og tolerant menneske, et av de fineste mennesker jeg har møtt.
19.Hinduismen er en meget praktisk og tolerant religion, den er ikke rigid i sitt mønster.
20.Det er et tegn på at samfunnet vårt blir litt mer tolerant.
21.Det vi opplever i Sverige nå, er en majoritet som blir mer tolerant og åpen overfor innvandrere, mens en minoritet blir mer høylydt og brutal.
22.Efterhvert fant jeg ut at buddhismen er et tolerant livssyn, som ble meningsfylt for meg.
23.Jeg tror mange har oppdaget hvis de har forsøkt å bo sammen, at det er lettere å være storsinnet eller tolerant hvis man bor hver for seg.
24.Kunstnerne var fortsatt medlemmer av de gamle laug som nu opptrådte tolerant.
25.Man blir tolerant, med den risiko at man utviskes som personlighet.
26.Man fremstiller dette som mer ærlig, åpent og tolerant.
27.Men meget velvillig og tolerant.
28.Overlege Johan Scharffenberg var blant dem som mente at barna burde sendes hjem til Tyskland, kanskje mest av frykt for den skjebne som ventet dem i et ikke for tolerant lokalsamfunn.
29.Publikum var tolerant og tålte det meste.
30.Selv om sjøen er tålmodig og tolerant, er der grenser for hvor mye den kan tåle før de økologiske forholdene blir forandret.
Your last searches