Norwegian-Italian translation of topografi

Translation of the word topografi from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

topografi in Italian

topografi
vitenskapnoun topografia [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Havbunnen ved Stad har i likhet med 23 andre områder langs kysten en spesiell topografi.
2.Området er grunt, og det har en vanskelig topografi.
3.Under spesielle værsituasjoner kan det være farlig å seile i disse områdene, fordi havbunnen har en spesiell topografi.
4.Dette området er et annet av de 24 som er utsatt for store, brytende bølger, og også her har havbunnen en spesiell topografi.
5.I et land som vårt, med en særegen topografi og spredt bosetting, kunne en av rent samfunnsmessige, distriktspolitiske hensyn la avisdistribusjonen være sterkt subsidiert.
6.Kartverket gir opplysninger om topografi, eiendomsgrenser, jordsmonn, skog og bebyggelser.
7.Kombinert med en høyere utnyttelsesgrad av vår topografi, vil dette utvilsomt ha noe for seg.
8.Norge vil, på grunn av sin topografi og sitt spredte bosetningsmønster, være blant de land som mest effektivt kan dra nytte av satellitttjenester, sa Feyling.
9.Norsk topografi motsetter seg industriell oppdyrking.
10.Og selv om jeg sved av hele byen, ville gatene fortsatt ligge der, med sin kjente og knugende topografi, sin asfalt og sine fortauskanter.
11.Professor Olav Gjærevoll presiserte at Norges varierte klima, topografi og naturforhold forøvrig, er så spesielt at det rent plantegeografisk og vitenskapelig har stor betydning.
12.Symmetri er nettopp noe uavhengig av sted og topografi, noe abstrakt og uforanderlig.
13.Vingmed produserer både utstyr for å bestemme blodstrømmens hastighet og introduserer nå billeddannende ekkoutstyr for å studere hjertets topografi og bevegelse.
14.Vår topografi medfører imidlertid også fordeler.
15.Ved hjelp av radarmålinger kjenner vi nå terrengets topografi, og vet at isen er 550 meter på det tykkeste med et gjennmsnittlig snelag på 10 meter.
16.Den boksamling han bygget opp var også preget av hans næringsinteresser, den inneholdt verker om fedrelandets topografi, historie og økonomi.
17.Med radar og ekkolodd har de kartlagt isens tykkelse og form og terrengets topografi under breen.
18.Med sitt rike fugleliv, varierte vegetasjon og særegne topografi, ulik de fleste andre øyer i området, betraktes Eløen som den rene eventyrøya blant dem der er forundt å feriere blant kongerøyser og ærfugl.
19.Metereolog Petter Dannevik forteller at Oslos topografi, med en tett bykjerne i en gryte gjør byen utsatt for smog.
20.Produksjonsomkostningene ved eventuelle funn i de fleste av disse områdene, hvor klima og topografi er vanskelig, blir meget høye.
21.Proporsjonene i vårt bilde av Amerika stemmer lite overens med den geografiske virkelighet at Brasil alene er større enn hele USA (unntatt Alaska), og at LatinAmerika ikke er en blokk, men består av 24 land med høyst variert topografi, klima, historie og befolkningssammensetning.
22.Slike orienteringspunkter i Romas snirklete topografi er samtidig enslags bautaer i arkitekturhistorien.
23.SysScan A / S leverer digitale systemer for kartlegging av ledningsnett, topografi og seismiske forhold, samt automatiske tegnemaskiner.
Your last searches