Norwegian-Italian translation of tråkle

Translation of the word tråkle from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tråkle in Italian

tråkle
syingverb imbastire
More examples
1.Bompenger ved Vannlinjen er derimot ingen ekstrautgift hverken for trafikantene eller samfunnet, men ensbetydende med at den enkelte trafikant avgir en del av det han sparer i tid og penger ved å kjøre Vannlinjen istedenfor å tråkle seg gjennom byen eller rundt denne via Store Ringvei.
2.En sterkt begrenset gjennomkjøring utenom hovedveinettet gir bilistene valget mellom ente å betale en relativt liten bompengesum eller tråkle seg gratis gjennom indre by.
3.Lag en liten brett og tråkle på stripene først, slik at de blir jevne.
4.Men ca. 1014 dager får man gjerne til å tråkle det hele sammen med hensyn til katalog med farvebilder (første gang brukt ifjor), korrekturlesning, plakater etc.
5.De forsøkte å tråkle seg gjennom Askerforsvaret og inn på femmeteren.
6.De venter på" fri bane", istedenfor å tråkle seg inn i trafikken, slik praksis er.
7.Lojalt gjengir Tage Danielsson hovedlinjene i Astrid Lindgrens roman, selv om han kan bli noe tørr når hans skal tråkle sammen delene til en helhet.
8.Så var det å sette seg til og tråkle merkene fast der de ifølge avtalene skal sitte.
Similar words

 
 

tråkle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) tråkletråklendetråklet
Indikative
1. Present
jegtråkler
dutråkler
hantråkler
vitråkler
deretråkler
detråkler
8. Perfect
jeghar tråklet
duhar tråklet
hanhar tråklet
vihar tråklet
derehar tråklet
dehar tråklet
2. Imperfect
jegtråklet
dutråklet
hantråklet
vitråklet
deretråklet
detråklet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde tråklet
duhadde tråklet
hanhadde tråklet
vihadde tråklet
derehadde tråklet
dehadde tråklet
4a. Future
jegvil/skal tråkle
duvil/skal tråkle
hanvil/skal tråkle
vivil/skal tråkle
derevil/skal tråkle
devil/skal tråkle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha tråklet
duvil/skal ha tråklet
hanvil/skal ha tråklet
vivil/skal ha tråklet
derevil/skal ha tråklet
devil/skal ha tråklet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle tråkle
duville/skulle tråkle
hanville/skulle tråkle
viville/skulle tråkle
dereville/skulle tråkle
deville/skulle tråkle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha tråklet
duville/skulle ha tråklet
hanville/skulle ha tråklet
viville/skulle ha tråklet
dereville/skulle ha tråklet
deville/skulle ha tråklet
Imperative
Affirmative
dutråkl
viLa oss tråkle
deretråkl
Negative
duikke tråkl! (tråkl ikke)
dereikke tråkl! (tråkl ikke)
Your last searches