Norwegian-Italian translation of trakassere

Translation of the word trakassere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

trakassere in Italian

trakassere
oppførendeverb fare il prepotente con, intimidire, tormentare, assillare, molestare, affliggere, provocare, esasperare
Synonyms for trakassere
More examples
1.Det er ikke lov å trakassere folk midt på natten og ikke true låntagernes slekt og venner.
2.Kanskje hadde det vært litt forhastet å antyde at norske myndigheter hadde laget til et show for nærmest å trakassere de utviste.
3.Like utrettelig som de fåtallige medlemmene av den uoffisielle fredsgruppen i Moskva fortsetter sin virksomhet, like utrettelig fortsetter KGB å trakassere dem i den hensikt å få hele gruppen oppløst.
4.Men Scargill og hans landsstyre forregnet seg, trodde mange, da moderate arbeidere ikke lot seg trakassere av militante kolleger.
5.Publisitet om ham og hans sak kan legge det press på sovjetiske myndigheter som er nødvendig for at de skal unnlate å trakassere ham lenger.
6.Vi har også eksempler på at tidligere straffede personer benytter anmeldelser mot politiet for å trakassere enkelte polititjenestemenn.
7.Derefter begynte man å trakassere hans familie i Moskva.
8.Faren for at enkelte militante kan komme til å true, trakassere og gjøre det som enda alvorligere er, er åpenbart til stede.
9.Men USA var bra nok til å vri oss ut av nazismens jerngrep og gi oss demokratiet tilbake, et demokrati som vi nå bruker til å trakassere amerikanerne med !
10.Og han tilføyer at Den sydlibanesiske hær later til å være mer interessert i å trakassere UNIFIL for derved å hevde sin egen status enn i å bevare fred og ro i området.
11.Som daglig leser av Stockholmavisen Dagens Nyheter får jeg inntrykk av at det svenske politi nesten er gått amok når det gjelder å trakassere uønskede landflyktige - også barn.
Similar words

 
 

trakassere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) trakasseretrakasserendetrakassert
Indikative
1. Present
jegtrakasserer
dutrakasserer
hantrakasserer
vitrakasserer
deretrakasserer
detrakasserer
8. Perfect
jeghar trakassert
duhar trakassert
hanhar trakassert
vihar trakassert
derehar trakassert
dehar trakassert
2. Imperfect
jegtrakasserte
dutrakasserte
hantrakasserte
vitrakasserte
deretrakasserte
detrakasserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde trakassert
duhadde trakassert
hanhadde trakassert
vihadde trakassert
derehadde trakassert
dehadde trakassert
4a. Future
jegvil/skal trakassere
duvil/skal trakassere
hanvil/skal trakassere
vivil/skal trakassere
derevil/skal trakassere
devil/skal trakassere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha trakassert
duvil/skal ha trakassert
hanvil/skal ha trakassert
vivil/skal ha trakassert
derevil/skal ha trakassert
devil/skal ha trakassert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle trakassere
duville/skulle trakassere
hanville/skulle trakassere
viville/skulle trakassere
dereville/skulle trakassere
deville/skulle trakassere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha trakassert
duville/skulle ha trakassert
hanville/skulle ha trakassert
viville/skulle ha trakassert
dereville/skulle ha trakassert
deville/skulle ha trakassert
Imperative
Affirmative
dutrakasser
viLa oss trakassere
deretrakasser
Negative
duikke trakasser! (trakasser ikke)
dereikke trakasser! (trakasser ikke)
Your last searches