Norwegian-Italian translation of transportere

Translation of the word transportere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

transportere in Italian

transportere
bokføringverb riportare
  transportverb trasportare
  folkverb condurre, trasportare
Synonyms for transportere
Derived terms of transportere
More examples
1.(Aftenposens korrespondent) En advokat på Nesbyen i Hallingdal som har søkt om å få transportere bryllupsgjester til Glitterheim, har fått avslått sin søknad også fra fylkesmannem i Oppland.
2.Dersom lageret ved Breisjøen nedlegges, er alternativet å transportere sprengstoffet til Oslo fra fabrikkene i Lier og Ski, opplyser direktør Ole Kr. Foss ved Dyno Industrier.
3.En mulighet er å transportere dem rett på fergen tilbake til Norge, sier det oppgitte Løkkenpoliti.
4.Bakke mener det virker som om bystyrets flertall, bestående av de sosialistiske partier, Venstre og Kristelig Folkeparti, ønsker å gjøre det mest mulig utrivelig å bruke bil til Oslo, og kollektivtrafikken har idag ikke kapasitet til å transportere særlig mange flere trafikanter.
5.Blant annet skal befolkningen læres opp til å produsere halvfabrikater, for å unngå at jordbruksartikler blir liggende og råtne under regntiden, når det er vanskelig å transportere varene ut av området.
6.Busser og drosjer ble satt inn for å transportere de reisende.
7.De er vant med å kunne transportere ballen oppover på banen i ro og mak.
8.De maskiner som blir chartret for å transportere ferierende til og fra Syden blir stort sett chartret av turoperatørene, ikke av Braathens SAFE.
9.De uoverensstemmelser som gjorde seg gjeldende tidligere om den planlagte rørledningen til Skottland som eventuelt skal transportere Sleipnergassen til land, er neppe av slike dimensjoner at de vil velte en eventuell avtale.
10.Denne åpnet 19. januar, og har mulighet for å transportere opptil 2100 personer i timen opp mot toppen.
11.Dersom noen kunne tenke seg å sende matvarer, er ris både greit å transportere og meget viktig som et næringstilskudd.
12.Dessuten får NATO transportere våpen gjennom Sverige og de største svenske militærøvelsene sammenfaller i tid og hensikt med NATOs store øvelser i NordEuropa, og Sverige har sendt detaljerte kart til USA for at man skal kunne utarbeide navigeringssystemer for krysserraketter, hevder Komsomolskaja Pravda.
13.Det betyr at Helligånden kryper inn i gjerningen og lar dem transportere godhet fra Gud.
14.Det er ikke uvanlig at vi innkaller folk til politihuset for å transportere dem videre til et fengsel, og at vi så opplever at fengselet er fullt.
15.Det forteller noe om flåtens lastekapasitet, hvor store varemengder flåten kan transportere når den er i aktiv virksomhet.
16.Det kan kommunen oppnå ved å transportere sin fordring til en bank f.eks. mot en godtgjørelse på 12 pst. utover den markedsrente som allerede opptjenes på tilgodehavendet.
17.Dette mener selskapet er den klart billigste måten å transportere gassen på.
18.Efter det Aftenposten får opplyst på velinformert hold kommer Kuwait nå til å fortsette med å transportere olje ut av Gulfen på denne måten, og overføre den til andre skip.
19.En barnelege pr. barn, tre fødselsleger, og en jordmor, var klar for å transportere barna fra fødeavdelingen til barneavdelingen.
20.En maskin fra Helikopterservice var leiet til å transportere en del av modulene til de åtte mastene i øvingstraseen, og kursdeltagerne fikk derved en ypperlig anledning til å trene sine ferdigheter.
21.Et ekstrafly fra Tjæreborgs flyselskap Sterling Airways skal idag transportere nordmennene fra Salzburg til Bergen.
22.Flygesejf i Mørefly A / S i Ålesund, Fred Loe opplyser til Aftenposten at hans selskap er engasjert for å transportere hoppere og fotografer opp i fjellet når været og forholdene ellers tillater dette.
23.Folkevognfabrikkene har ifølge avisen Frankfurter Allgemeine - inngått en milliardavtale med østtyskerne om lisensproduksjon av VWmotorer i DDR i perioden 19881993 og om et større salg av transportere østover.
24.Forbundet har nektet å transportere radioaktivt avfall som skal dumpes i havet.
25.Forbundet klaget over Samferdselsdepartementets vedtak om å gi hotellet tillatelse til å transportere egne overnattingsgjester til og fra hovedstaden.
26.Fylkesmannen påpeker blant annet at det er transportmessig uheldig først å pumpe kloakken fra Oslo øst til VEAS for derefter å transportere overskuddsslammet tilbake gjennom Oslo.
27.Gjennom åpne øyne vil jeg transportere levende bilder og hendelser ned til hjertet.
28.Han bodde på førsteklasses hoteller og tok sjelden taxi, men lot seg transportere av en leiet privatsjåfør.
29.Heisene kan transportere 4700 personer i timen.
30.Hittil har amerikanske flyselskaper sagt nei til å transportere forpakninger som inneholder våt is.
Similar words

 
 

transportere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) transporteretransporterendetransportert
Indikative
1. Present
jegtransporterer
dutransporterer
hantransporterer
vitransporterer
deretransporterer
detransporterer
8. Perfect
jeghar transportert
duhar transportert
hanhar transportert
vihar transportert
derehar transportert
dehar transportert
2. Imperfect
jegtransporterte
dutransporterte
hantransporterte
vitransporterte
deretransporterte
detransporterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde transportert
duhadde transportert
hanhadde transportert
vihadde transportert
derehadde transportert
dehadde transportert
4a. Future
jegvil/skal transportere
duvil/skal transportere
hanvil/skal transportere
vivil/skal transportere
derevil/skal transportere
devil/skal transportere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha transportert
duvil/skal ha transportert
hanvil/skal ha transportert
vivil/skal ha transportert
derevil/skal ha transportert
devil/skal ha transportert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle transportere
duville/skulle transportere
hanville/skulle transportere
viville/skulle transportere
dereville/skulle transportere
deville/skulle transportere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha transportert
duville/skulle ha transportert
hanville/skulle ha transportert
viville/skulle ha transportert
dereville/skulle ha transportert
deville/skulle ha transportert
Imperative
Affirmative
dutransporter
viLa oss transportere
deretransporter
Negative
duikke transporter! (transporter ikke)
dereikke transporter! (transporter ikke)
Your last searches