Norwegian-Italian translation of transportmiddel

Translation of the word transportmiddel from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

transportmiddel in Italian

transportmiddel
farkostnoun mezzo di trasporto [m], mezzo [m (informal)]
Synonyms for transportmiddel
Similar words

 
 

More examples
1.Bilen er det dominerende transportmiddel for turisten, sa Bye.
2.Når folk sitter i bilkø og ser bussen suse forbi i kollektivfeltet, vil kanskje flere begynne å ta kollektivt transportmiddel, hevder han optimistisk.
3.Allerede for 40 år siden burde det ha vært klart at bilen ville bli det dominerende transportmiddel også i Norge.
4.Det vil for mange gi opptil flere skift av transportmiddel for å nå bestemmelsesstedet.
5.Dørautomatikken gjør trikken til et enda sikrere transportmiddel.
6.Eftersom sykkelen idag utfører like mye transportarbeid som innenlands flytrafikk og halvparten av persontransporten med jernbanen, er det viktig at den blir tatt alvorlig som transportmiddel.
7.Farten med dette transportmiddel, som vi forøvrig har mye godt å si om, kan normalt vanskelig karakteriseres som faretruende.
8.Farten med dette transportmiddel, som vi forøvrig har mye godt å si om, kan vanskelig karakteriseres som faretruende.
9.Fly blir trolig det mest benyttede transportmiddel under forflytningen.
10.For byhistorisk interesserte inneholder bøkene nok av stoff som i seg selv forteller om byutviklingen i slutten av forrige århundre og om hva slags merkelig transportmiddel hestesporvognen og senere (elek) trikken ble betraktet som.
11.For de mange eldre som bare har bussen som transportmiddel, fører dette til økt isolasjon.
12.For en gangs skyld kunne vi passasjerer registrere tilløp til at nettopp dette kollektive transportmiddel hadde uanede muligheter, forøvrig en ny og gledelig overraskelse.
13.Fradraget blir i praksis satt til hva det ville koste å bruke offentlig transportmiddel.
14.Han mener at det trengs flere leddtrikker enn de 25 som Sporveiene disponerer idag for å opprettholde bytrikken som transportmiddel.
15.Heller ikke da kan fradraget settes høyere enn rimeligste billett ved offentlig transportmiddel, normalt tolv ganger månedskortets pris.
16.Kommisjonen går inn for at man kan trekke fra utgifter til reiser som er 15 km efter en takst på 60 øre pr. km, uavhengig av transportmiddel.
17.NRF henviser til flere undersøkelser, blant annet i Stockholm og Gøteborg, som klart viser at publikum foretrekker direkte bussruter fremfor omstigning, og at den tid som går med til reisen er meget viktig ved valg av transportmiddel.
18.Noen endelig fasit på hva som er mest lønnsomt av det ene eller det annet transportmiddel ventes ikke - linjenettsanalysen skal ivareta bystyrets vedtak av 1977, som gir beskjed om opprettholdelse av bytrikken, sammen med EkebergLilleakerbanen.
19.Når det gjelder 3. divisjon, er det bare for avdeling F, som omfatter de nordligste fylkene at flyet er et helt nødvendig transportmiddel.
20.SLIKE ærgjerrige mål er neppe uvanlig for disse troens feltarbeidere, heller ikke deres tilsynelatende uortodokse valg av transportmiddel.
21.Statistikken viser også at personbilen er det viktigste transportmiddel i Norge - ca. tre fjerdedeler av all persontransport går med personbil.
22.Uansett hvilket transportmiddel du velger inn til Oslo om dagen, så må du regne med lang reisetid og liten boltreplass.
23.Vi kjenner passasjerene og deres ønsker, og vi vet at de reagerer hvis de må ut av en varm buss for å vente på et annet transportmiddel, sier Anders Vangsnes, sekretær i klubben i Schøyens Bilcentraler.
24.Byens sikreste og mest effektive transportmiddel trenger vedlikehold.
25.Drosjene blir betegnet som et kollektivt transportmiddel, men de blir ikke behandlet derefter.
26.Hvis et sikkerhetsgradert dokument må tas med hjem eller på reiser og møter, foreskriver instruksen at det må utvises særskilt aktsomhet, slik at dokumentet ikke efterlates på offentlig transportmiddel eller forøvrig kan bli tilgjengelig for uvedkommende, sa Willoch.
27.Av et transportmiddel, rett og slett.
28.Bilen blir fortsatt sett på som en luksusgjenstand og ikke som et rasjonelt transportmiddel for dagens arbeidstagere.
29.Biltrafikken til fjells har vært stor som normalt tusenvis har tatt seg frem med eget transportmiddel.
30.De to trafikkekspertene er enige om at folk oftes ikke velger transportmiddel av økonomiske grunner.
Your last searches