Norwegian-Italian translation of trappe opp

Translation of the word trappe opp from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

trappe opp in Italian

trappe opp
krigverb intensificarsi
Synonyms for trappe opp
Anagrams of trappe opp
Similar words

 
 

More examples
1.Og den efterhvert landskjente OFKnærradio ønsker å trappe opp virksomheten.
2.Hvorvidt vi kan trappe opp samarbeidet eller sette fortgang på samarbeidsplanene er helt avhengig av hvilke felles oppdrag vi kan få.
3.I vår avdelng drøfter vi hvordan vi skal trappe opp denne virksomhet.
4.Kommunal og arbeidsdepartementet vil trappe opp arbeidet for å redusere antall yrkesskader, opplyste kommunalministerens politiske rådgiver, Kjell Wickstrand, på en konferanse om yrkesskader i Oslo mandag.
5.På det nåværende tidspunkt vil vi ikke trappe opp konflikten som svar på lockoutvarslet, men vi vil følge situasjonen nøye, sier forhandlingsleder Odd Skaug i NITO.
6.Vi er i en fase hvor vi ønsker å trappe opp, sa han.
7.Vi skal trappe opp krigen før, under og efter valgene.
8.Vi tror at vi også i 1984 vil klare å trappe opp den ekstraordinære tjenesten i helgene.
9.Vi vil trappe opp så langt som mulig, men fortsatt innenfor de lover og avtaler vi har, sier lederen for SAS personalklubb, Asbjørn Vikestad, til Aftenposten.
10.Vi ønsker egentlig å trappe opp og sikre vår posisjon, men selve fordelingsopplegget åpnet for flertallsmakt.
11.1 Jordan A / S vil i 1985 trappe opp sine markedsinvesteringer betydelig.
12.Da det tok litt tid, sørget organisasjonene for å trappe opp konflikten såpass at de selv måtte regne med at lønnsnevnd ville følge.
13.Den dag den første iranske kommunist henrettes som sovjetisk spion, blir Moskva nødt til å trappe opp sine fordømmelser.
14.Den samlede oljeefterspørsel i de vestlige industrilandene vil trolig preges av stagnasjon i flere år, noe som også vil gjøre det vanskelig for OPEClandene å trappe opp sine leveranser, mente han.
15.Departementet vil allerede idag starte arbeidet med å trappe opp tiltakene mot ledigheten med en pakke overfor kommunene og tiltak overfor enkeltarbeidsplasser i offentlig virksomhet.
16.Derefter kan vi regne med at en økning i oljeefterspørselen i fjerde kvartal vil gjøre det mulig å trappe opp OPECs samlede produksjon noe.
17.Det er planer å trappe opp aktiviteten slik at det skal kunne kjøres tre parallelle kurs a 20 deltagere.
18.Det kan virke som om disse er dårlig kjent og som om det er et klart behov for å trappe opp informasjonsvirksomheten.
19.Dette er bakgrunnen for at selskapet nå vil trappe opp sin innsats mot markedene i SydKorea og Japan.
20.Disse store underskuddene skaper øket usikkerhet for oljeprisene fordi flere av OPEClandene kan bli fristet til å øke sine eksportinntekter ved å trappe opp produksjonen.
21.Efter det Aftenposten forstår ønsker Kristelig Folkeparti å trappe opp partipressen uten at dette nødvendigvis er å betrakte som kritikk mot den dekning partiet får i Vårt Land og Dagen.
22.Efter stormingen av sikhenes" Gyldne tempel" i Amritsar, hvor Sant Jarnail Singh Bhindranwale ble drept, mener presidenten at tiden er moden til å trappe opp kampen for å løsrive den uavhengige republikken Khalistan (Punjab) fra India.
23.Elektronikkbedriften vil i løpet av denne måned åpne et salgskontor i Kobe i Japan for å trappe opp salgsinnsatsen på det maritime marked i SydKorea og Japan.
24.En viktig seier for oss som gir grunnlag for å trappe opp virksomheten, mener Aksjon Husbank 1983 efter at Husbanken sist uke besluttet å bruke penger fra annen termins innbetaling til å dekke" underskuddet" på første termin.
25.Fatha skal trappe opp støtten til palistinerne på Vestbredden og i Gaza, som er okkupert av Israel, fremgår det av en erklæring efter Sentralkomiteens møte.
26.For det første ønsker Pentagon å trappe opp hjelpen til regjeringsstyrkene i deres kamp mot geriljaen, og for det andre er øvelsene en indirekte støtte til de antisandinistiske geriljastyrkene i Nicaragua.
27.For å påse at amatørreglementet blir overholdt vil vi i år trappe opp kontrollen av klubbregnskaper.
28.Geriljaen har sagt at den vil trappe opp angrepene mot økonomiske mål i tiden frem til det planlagte presidentvalget 25. mars.
29.Geriljaen som kjemper for å styrte det USAstøttede regimet til president Duarte, erklærte i forrige uke at den kommer til å trappe opp kampen efter en relativt rolig periode efter presidentvalget 6. mai.
30.Han lover at Aksjonen vil trappe opp sin virksomhet i den korte stund som gjenstår til Stortinget skal ta fatt på meldingen.
Your last searches