Norwegian-Italian translation of treghet

Translation of the word treghet from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

treghet in Italian

treghet
fysikknoun inerzia [f]
  oppførendenoun flemma [f], impassibilità [f (invariable)]
Synonyms for treghet
Similar words

 
 

More examples
1.(UPI) Jurij Andropovs død vil føre til ytterligere treghet ved sikkerhetskonferansen i Stockholm, sa vestlige kilder i den svenske hovedstaden fredag.
2.En viss treghet har nok vært tilstede ; de som ser på hjelpeapparatet mener det er bra.
3.Vi må innrømme at vi har hatt en viss treghet i det å endre selve eksamensstoffet, sier underdirektør Vidar Sollien på Aftenpostens henvendelse.
4.Alt dette skyldes nok tradisjoner innen skoleverket, men også almen treghet.
5.Avisen fordømte det den kalte kunstnerisk treghet blant regissørene, og mente dette skader Moskvascenens prestisje.
6.Barnehavesjef Ellinor Østen sier imidlertid til Aftenposten at oversikten nå er langt bedre enn den noensinne har vært, men hun påpeker at det ligger en treghet i systemet når det gjelder søkerne, idet enkelte kan bruke lang tid på å svare på om de mottar plassen eller ei.
7.Boken om å dele skjebne," Sharing destiny", fremtrer som resultatet av snart en generasjons fordypning i en undersøkelse av hvilke krefter det er på de ulike felter og nivåer som tross treghet og motstand likevel kan synes å føre menneskeheten frem mot en bedre verden.
8.Bortsett fra den nevnte norske treghet er jeg overbevist om at unnskyldningene er av rent økonomisk art.
9.De fleste større skipsverft har vist utrolig treghet i sine omstillingsforsøk.
10.Den fremtredende oppfatning i Monte Carlo syntes å være at uunngåelig treghet i mekanismen fører til at det ennå vil ta noen år før en normalisering av reassuransemarkedet kan øynes.
11.Den solide norske treghet har kanskje skylden for at det ikke er skjedd noe ?
12.Den treghet som normalt finnes i kommunale organer, og det at de fleste mennesker har det travelt, var kanskje den største utfordringen.
13.Det ble sagt at det er for stor treghet i dagens skole.
14.Det er alltid en viss treghet i systemet.
15.Det er registrert en viss treghet i omsetning av eldre leiligheter.
16.Det er skjedd en forenkling av den sentrale planlegging, men de ivrige reformtilhengere klager over treghet og direkte motstand fra de ansvarlige.
17.Det romslige ved hedmarkingen forklarer Østhagen som en slags kompensasjon for andre egenskaper som treghet og sidrumpethet.
18.Det skyldes - med mange hederlige unntagelser at norsk industri ledes av individualistiske heimfødinger som av treghet har latt marked efter marked gå fra seg.
19.Det var kort og godt skivene som ikke ville falle ned, trolig på grunn av treghet i systemet, mente Krogstad, som ville protestere, men som ikke fikk medhold av den norske lagledelsen.
20.Dette kan jeg være enig i, men at årsaken ligger i undervisningsinstitusjonenes treghet er ikke mine erfaringer.
21.Efter min oppfatning er endel norske bedrifter belastet med treghet og tradisjon heller enn oppnådde resultater.
22.For tiden verserer fire saker der militære myndigheter antar at vordende soldater utnytter byråkratiets treghet.
23.Han erkjente at det her eksisterer treghet og liten fleksibilitet.
24.Han pekte bl.a. på mangelen på datafagfolk, på treghet i undervisningssektoren, og manglende vilje til å prioritere ressurser til nye fag.
25.Han understreker imidlertid at en viss treghet i kommunens forvaltningssystem kan være en medvirkende årsak, foruten at de berørte etater og rådmenn har prioritert andre oppgaver og pålegg på grunn av arbeidsmengden.
26.Han var også bekymret for den treghet det er i utdannelsessystemet.
27.Han vil slett ikke snakke høyt om norsk treghet eller kanskje mangel på dyktig markedsføring.
28.Hun beklaget imidlertid at den borgerlige treghet har skapt usettelse for flere viktige prosjekter, som videregående skoler i Vestby og Rælingen og sykehjem i Lørenskog og Nesodden.
29.Hun viser imidlertid til at det ligger en treghet i systemet når det gjelder foreldrenes tilbakemelding hvorvidt de mottar plassen eller ei.
30.Hvis eldre omsorgstrengende, og indirekte deres pårørende, tidvis har behov for sykehus eller pleiehjemsplass, bør treghet i systemet eller apparatet ikke tillates å hindre dette.
Your last searches