Norwegian-Italian translation of treske

Translation of the word treske from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

treske in Italian

treske
agrikulturverb trebbiare, battere
Derived terms of treske
Anagrams of treske
Similar words

 
 

More examples
1.Det som vises om de unge og de rastløse og i tilsvarende serier i amerikansk fjernsyn, overgår til de grader" Dynastiet" og" Dallas" i treske lurerier, problemer, familietragedier og sengelek.
2.Fra idag er det Alexis den treske, den skjønne, den allerforjævligste blant kvinner av blodet.
3.Gjeteren var virkelig for god for denne treske verden, hvilket ble virtuost fremstilt av den unge finske skuespiller Asko Sarkola i en fantasivekkende asketisk regi av Tom Segerberg fra finsk fjernsyn.
4.I tre kvarter følger lytterne de treske angrep på mannens dyd, han drives til retrett og tar dekning i klesskapet, hvorfra kommentarene nå kommer som bankelyder.
5.Med list og lureri, eller frapperende krigskunst, setter de alle treske tyranner til veggs.
6.Bonden holdt på å treske korn, men satte kursen mot fallskjermhopperen.
7.Kjersti Ekebergs varme, vakre sopran gjorde Dalila til den forføreriske (om enn treske) kvinne hun må ha vært.
8.Min oppfordring til sosialministeren er derfor at han oppnevner et tverrpolitisk og sakkyndig utvalg til å treske gjennom de hovedårsaker som jeg her har nevnt.
9.Stivere i konturene var nok Oda Schjøll som den treske prinsessen Regan og Per Frisch i sin energiske fremstilling av den forstøtte jarlesønnen Edgar.
Your last searches