Norwegian-Italian translation of trette

Translation of the word trette from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

trette in Italian

trette
ordnoun lite [f], litigio [m]
  småkrangelverb litigare, bisticciare, accapigliarsi, azzuffarsi
  mislikeverb imprecare, inveire
  ordverb litigare, discutere, disputare, bisticciare
Synonyms for trette
Derived terms of trette
More examples
1.Folk var trette av krigen, men angrepet skapte en stemning som fikk dem til å tro på Goebbels skrekkpropaganda om at tyskerne skulle utryddes.
2.Impotens, avmakt kretser også" Worstward Ho" om i sine abstraksjoner, men her er det ikke bare menneskets generelle avmakt overfor verden som omhandles, men skaperens avmakt overfor det skapte og omvendt ; hvordan de to opprettholder hverandre, om de begge er trette og heller vil gi opp sin eksistens, alltid.
3.Vi er dessverre trette efter en lang og anstrengende reise og må derfor tilbake på hotellet for å hvile ut.
4.Befolkningen i Libanon er naturligvis trette, og ikke så lite apatiske, efter mer enn (ti års) krigshandlinger.
5.Da begynner også de yngste å bli temmelig trette i bena, sier han.
6.De blir veldig trette og slitne de fire månedene det er mørkt døgnet rundt.
7.Det lyste fra øynene deres, og de ble ikke trette.
8.Forskjellige personer har arbeidet med disse sakene opp gjennom årene, men de er efterhvert gått trette fordi de ikke har fått gjennomslag, sier Bekkelund.
9.Jeg skal ikke trette Aftenpostens lesere med hvor mange ganger jeg er blitt skuffet over filmplaner, og hvor ofte jeg har avvist slike henvendelser.
10.Men alt dette skal jeg ikke sitte her og trette Dem med, sa Uffe Ditlevsen og så ned på fingrene sine.
11.Middelet er så mildt at det blir gitt til trette skolebarn som skal kvikke seg litt opp foran en eksamen, sa Dr. Kramer.
12.Virkningen av fysisk aktivitet på fysiologiske prosesser som foregår i menneskekroppen, er den røde tråd i de emner som blir tatt opp, sier forsker Odd Vaage ved Muskelfysiologisk Institutt til Aftenposten, og nevner blant annet foredrag om faktorer som begrenser kondisjon og musklenes yteevne, om hva som skjer av stoffskifte og kroppstemperatur under arbeide, hvorfor muskler oppleves som trette og problemer med kronisk smertefulle muskler.
13.AT internasjonal idrett ikke er en vennskapelig strid om sekunder og millimetere, men også kan være en smålig politisk trette, er kommet klart til uttrykk i Los Angeles.
14.Alle var trette.
15.Alle vi skitne, litt trette vinarbeidere sitter benket rundt et stort trebord.
16.Bare halvfulle, trette 1819 åringer i røde båtpusseroveralls overstrødd med kleskremmernes emblemer, vaklende mellom gigantmaskinene med påbygde villaogrekkehus kunstruksjoner som ikke kan interessere andre enn arkitektstudenter.
17.De fem ansatte var trette, men glade da Aftenposten oppsøkte kontoret i Niels Juels gate tidlig i morges.
18.De fire kjempeklokkene i Notre Dames nordre tårn, som ble støpt av gamle russiske klokker fra Sevastopol, var nemlig blitt så slitte og skitne at de både var trette og rustne i klangen og tildels holdt på å falle ned.
19.De går visst aldri trette... selv om det alltid vil dreie seg om å dyrke en minoritetskultur som aldri helt er blitt anerkjent.
20.De hadd lettest for å oppfatte det de leste og de hadde samtidig lettest for å glemme - de gikk trette, det ble for tungt å kjempe i motvind.
21.De konsentrerte seg, og motstanderne virket trette, særlig Melander hadde noen stygge bommer.
22.De legger seg når de er trette, gjerne sent om kvelden.
23.De yngre elevene er litt trette av det heftige.
24.Delvis fordi de var trette av å befinne seg i dette opprørte havet av" ville ideer", som hun kalier det idag, men også fordi Myron ville gjøre seg ferdig med sin doktorgrad i sosialpsykologi.
25.Den kvelden ble det en voldsom trette mellom de to, og det endte med at damen reiste sin vei igjen.
26.Den norske troppen på 22 mann og en kvinne, Tine Tollan, fikk forøvrig en entusiastisk velkomst av en stor og ung kvinnelig gymnastikktropp som viste sitt beste til nordmennenes ære, og det kunne saktens trenges for å få åpnet trette, norske øyne.
27.Det fører en heis dit ned, så ingen behøver å trette seg ut før svømmeturen, het det.
28.Det hender vi må stryke med trette fingre over neseroten.
29.Det virker som om kunstnerne er trette av alt som er skjedd før, eller som om de ikke har tålmodighet til å fullføre arbeidet skikkelig.
30.Efter møtet var de både trette og oppgitte, sa de til Aftenposten.
Similar words

 
 

trette as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) trettetrettendetrettet
Indikative
1. Present
jegtretter
dutretter
hantretter
vitretter
deretretter
detretter
8. Perfect
jeghar trettet
duhar trettet
hanhar trettet
vihar trettet
derehar trettet
dehar trettet
2. Imperfect
jegtrettet
dutrettet
hantrettet
vitrettet
deretrettet
detrettet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde trettet
duhadde trettet
hanhadde trettet
vihadde trettet
derehadde trettet
dehadde trettet
4a. Future
jegvil/skal trette
duvil/skal trette
hanvil/skal trette
vivil/skal trette
derevil/skal trette
devil/skal trette
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha trettet
duvil/skal ha trettet
hanvil/skal ha trettet
vivil/skal ha trettet
derevil/skal ha trettet
devil/skal ha trettet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle trette
duville/skulle trette
hanville/skulle trette
viville/skulle trette
dereville/skulle trette
deville/skulle trette
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha trettet
duville/skulle ha trettet
hanville/skulle ha trettet
viville/skulle ha trettet
dereville/skulle ha trettet
deville/skulle ha trettet
Imperative
Affirmative
dutrett
viLa oss trette
deretrett
Negative
duikke trett! (trett ikke)
dereikke trett! (trett ikke)
Your last searches