Norwegian-Italian translation of trikk.

You were trying to translate the word trikk from Norwegian to Italian.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


Similar words

 
 

More examples
1.Dere skriver så hyggelig om at nå kan Oslofolket snart benke seg, iallfall mens de venter på buss og trikk.
2.Det er ille å måtte løpe efter trikken, men enda verre er det å komme seg ombord i en tilhenger, for så å oppdage at man har løpt efter feil trikk, sier en irritert trikkebruker til Aftenposten.
3.Men fremkommelighet for trikk og buss i bygatene må bedres.
4.Selv om sniking på buss, bane og trikk primært må ansees som et holdningsspørsmål, tror jeg vi kan motvirke en ytterligere utglidning ved å forandre bestemmelsene på lov eller forskriftsiden, sier Rognlien.
5.Strømprisen vil stige med 20 prosent og månedskort på buss og trikk med 40 kroner.
6.Trikk må vi ha.
7.20. august ble Innherredsveien gjenåpnet for vanlig trafikk, også med trikk.
8.ALMINNELIGE og skikkelige mennesker må nå gjenerobre samfunnet - gate for gate og trikk for trikk.
9.Artikkelforfatteren hadde selv slike tanker en gang i tiden, selv om disse dreiet seg vel så meget om det å kjøre trikk.
10.Bak de fleste lampene som stilles ut, står gruppen" Trikk" fra Oslo.
11.Blant de tiltak Oslokomiteen iverksatte, og som Veivesenets prosjektgruppe vil ha i mente når nye sikringstiltak skal vurderes, var utstillinger, idekonkurranser i skolen, plakatkampanjer på trikk og buss, samt kinoinformasjon og trafikksikkerhetsseminar i Oslo Rådhus.
12.Blinde har nemlig store problemer med å klare seg på trikk og buss, og bedre har det ikke blitt efter at Oslo Sporveier gikk over til å bruke ubetjente tilhengere på trikken.
13.Bydelsutvalget foretrekker ellers trikk fremfor buss, fordi trikken er mer miljøvennlig og har flere sitteplasser.
14.Både Ingrid Kristiansen og San Franciscos berømte trikk er i rute.
15.Da ble en trikk stående i Prinsens gate, og den stengte for alle andre trikker.
16.Dagbillett som koster 1 / 20 av månedskort, vanlig universalkort (det samme som brukes på tog, buss og trikk) eller et spesielt månedskort som er påført bilens registreringsnummer.
17.Damen kom sikkert fra en annen trikk eller buss og ville vise vognføreren at hun hadde stemplet kortet for under en time siden, og dermed fortsatt hadde overgangsrett, forklarer Schade.
18.De andre problemene blinde møter på trikk og buss i Oslo, arbeider Sporveien stadig med, kunne de vennlige konduktører og andre sporveisansatte fortelle.
19.De fleste kan ta buss, Tbane eller trikk like ved hjemmet.
20.De gjorde det hyggelig å kjøre trikk.
21.De graver nemlig der min gode, gamle totalt upålitelige trikk pleide å stoppe, så den kjører ganske overlegent forbi.
22.De har fått kjennskap til blant annet berging av kommunens biler og trikker, blitt drillet i opptreden under ulykker på Tbane og trikk og lærer å ta seg av fastlåste heiser og låse seg inn i leiligheter ved mistanke om sykdom.
23.De nye holdeplassene inneholder (f.v.) et sted å lene seg mot, avfallskurv og påstigning for trikk, ruteopplysning med detaljkart over strøket holdeplassen ligger i, og kart som viser hvor i byen man befinner seg, og sitteseksjon.
24.De vil ikke gå av og stå i kulden og vente på at en trikk skal ta dem med videre.
25.Den mannlige føreren av en personbil ble alvorlig skadet da bilen han kjørte ble klemt mellom en trikk og en lysstolpe i Schweigaardsgate ved Postgirobygget i Oslo ca. kl. 16.20 igår (bildet).
26.Der er apotek, bank, trikk og buss og den vakre lille parken med springvann.
27.Der rykker nemlig trafikkselskapets folk ut i egen bil og stopper trikk eller buss mellom to holdeplasser, slik at rømningsveiene for billett og kortsyndere automatisk blokeres.
28.Der skal det bli bilfritt, ifølge de foreliggende planer, og dermed blir det adgang bare for buss og trikk.
29.Dermed forsinkes særlig passasjerer på buss og trikk, men også bilister.
30.Dermed kilte boggiene seg bom fast i hver sin retning og brannvesenet måtte rykke ut med kraner og annet tungt materiell for å få buksert den balstyrige trikk tilbake på ett og rett spor.