Norwegian-Italian translation of trille ned

Translation of the word trille ned from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

trille ned in Italian

trille ned
falleverb rotolare giù, ruzzolare giù
Similar words

 
 

More examples
1.Første gang vi skulle trille ned en seng hit, oppdaget vi at vi ikke kom gjennom døren, forteller Bjørg Hyndøy.
Your last searches