Norwegian-Italian translation of trimme

Translation of the word trimme from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

trimme in Italian

trimme
motorverb mettere a punto
Synonyms for trimme
Derived terms of trimme
More examples
1.Barnevernet i Oslo gjennomgår nå organisasjon og arbeidsformer for å trimme oss for bedre innsats.
2.Kommunen har aldri hatt bedre råd, den må bli flinkere til å husholdere med sine midler og trimme byråkratiet.
3.Man behøver altså ikke trimme for å føle seg glad og lettet ?
4.Så gjelder det å trimme seilene.
5.Allvitende personer bør allerede nå begynne å trimme de små grå.
6.Av andre metoder kan man ved å trimme forebygge 20 prosent av kalktapet, likevel vil man tape fire femtedeler kalk når man blir eldre.
7.Deltagerne betaler 350 kroner kvartalet for å få trimme to ganger i uken.
8.Derfor vil vi jobbe for å få spille denne musicalen også andre steder, men først vil vi finpusse og trimme forestillingen litt.
9.Det byr på hyggelig sosialt samvær, og det er inspirerende å trimme i flokk og følge.
10.Efter at de begynte å trimme to ganger i uken, er helsen blitt så fin, så fin !
11.For det første oppmuntrer dette systemet de unge til å gå direkte over på en tung motorsykkel, for det annet oppmuntrer det 1617åringene til å trimme mopedene ulovlig.
12.Foreningen har blant annet registrert at salget av lette motorsykler er gått tilbake, fordi ungdom heller kjøper en moped til en langt billigere penge, for derefter å trimme den.
13.Hun har dessuten klare oppfatninger om annet enn politikk, f.eks. om det å trimme.
14.Idag orker jeg ikke å trimme.
15.Jeg følte behovet for å ha noen å dele opplevelser med, snakke og trimme intellektuelt med, reise med, kort sagt stimulerende sosialt samvær.
16.Jeg sluttet å røke, jeg begynte å trimme og jeg begynte til og med å slanke meg !
17.Klubbens orienterende sommertilbud til folk som vil trimme" a la kart" heter" Stifinnern", som nå går inn i sin 17. sesong.
18.Men da får jeg til gjengjeld Nordmarka å trimme i.
19.Men det var omtrent like vanskelig å kapre travle Møller som kursleder, som det ville være å få Jane Fonda til å trimme husmødre på Romsås.
20.Nå finnes det jo naturligvis også en god del mennesker som danner en hederlig unntagelse fra denne sørgelige regel - og inntar en ganske annen positiv holdning når det gjelder å ivareta en mere fornuftig og hensiktsmessig levemåte - f.eks. ved å drive sport - trimme, jogge eller delta i annen form for fysisk aktivitet.
21.Og her under Sydens sol vil vi gjerne utbasunere at alder absolutt ikke er noen hindring for å trimme og løpe.
22.Senere i høst skal vi også få et nytt" helsestudio" i kjelleren, slik at de som lyster også kan trimme innendørs, sier Bjørn Mohaugen, og tilføyer at det slett ikke bare er" helsvette" skiløpere som ønskes velkommen.
23.Sikkerhet er også det tungtveiende argument for å trimme flymotorer også utenfor såkalt alminnelig arbeidstid.
24.Statsråd Gjertsen traff folk hjemme da hun startet et systematisk arbeide med å forenkle regler og trimme offentlige kontorers publikumsvennlighet og service.
25.Så nå skal altså Sosialdepartementet få oss til å jogge, trimme, kort sagt bevege oss.
26.Tirsdag kan man trimme og prøve seg i aerobic med Skiforeningen.
27.Vi skal stå opp, gå ut, løpe, jogge, trimme til muskelkrampen tar oss.
28.Allerde før krigen var de nordiske land frempå med forslag om å konsentrere innsatsen og trimme administrasjonen, samt finne nye metoder for arbeidet.
29.Der er masse sne og finfine forhold til å trimme av seg litt juleflesk.
30.Det er fint å trimme i vann, sier instruktør Hagfelt.
Similar words

 
 

trimme as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) trimmetrimmendetrimmet
Indikative
1. Present
jegtrimmer
dutrimmer
hantrimmer
vitrimmer
deretrimmer
detrimmer
8. Perfect
jeghar trimmet
duhar trimmet
hanhar trimmet
vihar trimmet
derehar trimmet
dehar trimmet
2. Imperfect
jegtrimmet
dutrimmet
hantrimmet
vitrimmet
deretrimmet
detrimmet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde trimmet
duhadde trimmet
hanhadde trimmet
vihadde trimmet
derehadde trimmet
dehadde trimmet
4a. Future
jegvil/skal trimme
duvil/skal trimme
hanvil/skal trimme
vivil/skal trimme
derevil/skal trimme
devil/skal trimme
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha trimmet
duvil/skal ha trimmet
hanvil/skal ha trimmet
vivil/skal ha trimmet
derevil/skal ha trimmet
devil/skal ha trimmet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle trimme
duville/skulle trimme
hanville/skulle trimme
viville/skulle trimme
dereville/skulle trimme
deville/skulle trimme
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha trimmet
duville/skulle ha trimmet
hanville/skulle ha trimmet
viville/skulle ha trimmet
dereville/skulle ha trimmet
deville/skulle ha trimmet
Imperative
Affirmative
dutrim
viLa oss trimme
deretrim
Negative
duikke trim! (trim ikke)
dereikke trim! (trim ikke)
Your last searches