Norwegian-Italian translation of tropene

Translation of the word tropene from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tropene in Italian

tropene
geografinoun tropici [mp]
Similar words

 
 

More examples
1.Når en romantisk pike drømmer om tropene og alle hennes drømmer blir til duft, da dufter det pasjonsfrukt.
2.Vi visste lite om livet i tropene, og de fleste europeere døde efter ett års tid, enten av malaria eller fordi de hadde tatt for mye kinin.
3.Dalen er dannet av to store morener, som minner om at selv tropene har hatt sine istider.
4.En rekke matematiske simuleringer av et slikt hendelsesforløp antyder at temperaturene, også i tropene, konstant vil komme ned på minus 25 grader celsius, eller lavere, og forbli der, med et varig nattemørke.
5.Planter i tropene har heller ingen reserver i ernæringsmessig forstand å ty til.
6.Så kommer toget sigende, og vi tyter ombord i tropene.
7.Vindene ville komme til å transportere røyk og radioaktivt stoff langt vekk fra slagfeltene i nord, inn over tropene og den sydlige halvkule.
8.Det er innlysende at folk som i årtusener har måttet lære seg å overleve fra høst til vår i kjølige klimasoner, har gjennomgått en langt hardere intellektuell trening enn de sorte i tropene, som like lenge har levd et relativt sorgløst liv i en natur med nesten ubegrenset fruktbarhetspotensial, med plantevekst og modning kontinuerlig, året rundt.
9.Forskerne Paul J. Crutzen og John W. Birks hadde blant annet studert den såkalte drivhuseffekten, som oppstår ved at kulldioksyd fra forbrenning går opp i atmosfæren, og oppdaget samtidig at røyk ved avbrenning av skog i tropene hadde innvirkning på vær og klima.
10.Papaya - en pæreformet melon fra tropene - kan lindre plagene og hindre operasjon for halvparten av de verst utsatte isjiaspasientene i Norge.
11.Skyldes det kjempeviften i taket, á la dem vi finner i tropene, eller palmer og eføy effektfullt dandert i lokalet ?
Your last searches