Norwegian-Italian translation of trosse

Translation of the word trosse from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

trosse in Italian

trosse
nautisknoun gomena [f]
  militærsknoun impedimenti [mp (formal)], bagagli [mp]
Synonyms for trosse
More examples
1.12 000 mennesker i Nürnberg hadde likevel valgt å trosse været og la OL være OL.
2.Akter politikerne å trosse folkeopinionen ?
3.Da jeg leste om denne bokskjebnen første gang, bestemte jeg meg for å trosse Høyesterett som ca. 70 år tidligere nedla forbud mot distribusjon av Jægers verk.
4.Den eneste regjering som har klart å trosse elendighetsindeksregelen, er Margareth Thatchers ved det siste parlamentsvalget i Storbritannia.
5.Det kan være fordi de ikke makter å kombinere skrivningen med småbarns krav, eller ikke våger å trosse forventningene om å være den alltid tilstedeværende gode fe.
6.Det som ble oppnådd var å understreke Israels vilje til å trosse internasjonal opinion.
7.Det var direktør Arne Varstein som på mannfolks vis irettesatte sin kone fordi hun ikke var rask nok med en trosse.
8.Det var vanskelig for jenter som selv hadde lekt med dukker og hadde hatt hjemmeværende kjøkkenmor å trosse sin oppdragelse.
9.Eller er det rett og slett et forsøk fra store og innflytelsesrike organisasjoner på å trosse Stortingets vilje ?
10.Han oppfordret nærmest arbeiderne til å trosse forbundsledelsen, og hevdet at det ikke blir aktuelt å heve tilbudet om en 5,2 prosents lønnsøkning, et pålegg på mellom 220 og 300 kroner i uken i gjennomsnitt.
11.Her er et lystighetens overskudd og en sikkerhet - til å bygge på tradisjonen og til å trosse den - som jeg ikke tror vi har maken til i vårt kronglete kongerike.
12.I en uttalelse hvor man understreket at angrepene 1. juledag falt sammen med seksårsdagen for den vietnamesiske invasjonen, fastslo departementet at det er på tide at regimet i Hanoi slutter å trosse FNs hovedforsamling, trekker sine styrker ut av Kampuchea og tillater frie valg i landet.
13.I likhet med Helge Sivertsen og Knut Berg tror jeg vi kan ha mye å vinne ved å hente frem uavhengige, individuelt oppnevnte personer, som i kunstens tjeneste har mot til å trosse massiv gruppetenkning.
14.I vårt stille sinn kaster vi den opp i taket og roper hurra for en mann som har våget å trosse selveste Janteloven og vært seg selv.
15.Ifølge politiadjutant Lars Haavik vil de forretningsdrivende bli ilagt så store bøter at det ikke skal lønne seg å trosse lukningsvedtektene.
16.Men andre, så som Pax, beviser at utgivervirksomhet basert på idealisme og ideologi kan trosse regnskapsbøkenes lover om kredit og debet.
17.Men den store prøven blir revolusjonsdagen 7. november da hele partiledelsen må trosse både kulde og vind for å overvære den tradisjonelle paraden.
18.Men om han aktet å trosse Riksretten, hadde han god grunn til å forberede seg.
19.Men spørsmålet er om det er klokt av NRK å trosse seeropinionen på denne måten.
20.Men så ligger da også" Hekla" solid forankret i trosse rundt en slitt pullert mellom Lille og Store Prisma, som to av trekløversalene på Høvikodden heter.
21.Men vi har da sandelig også ett og annet av teknisk kunnskap og oppfinnsomhet som langt bedre enn før setter oss istand til å trosse vær og vind ?
22.Mondales tilhengere syntes å være mer innstilt på å trosse snefallet.
23.Norsk vassdrags og elektrisitetsvesens hovedstyre har valgt å trosse naturvernforkjempernes bønn om å legge den nye 420 kilovolt sterke kraftledningen utenom de beste friluftsområdene i Østmarka.
24.Nå skal partene møtes igjen i midten av september, og nå må Langslet bevilge de ca. 3 millionene så vi lærere ikke må velge mellom å senke det faglige nivået eller bli lovbrytere ved å trosse kopieringsforbudet.
25.Opposisjonen i Chile akter å trosse unntakstilstanden som ble innført i forrige uke og har varslet nye protestaksjoner 27. og 28. november, opplyser politiske kilder i Santiago.
26.Radiostasjonen Nueva America meldte at Olvis Arias ville trosse presidentens ordre og stenge seg inne i det militære hovedkvarter i La Paz for å unngå å bli fjernet fra sin kommandopost.
27.Sist helg prøvde heiseførere ved tre gruber å trosse vedtaket i protest mot at forbundets ledelse ikke vil gjennomføre en hemmelig avstemning om overtidsspørsmålet blant landets 245 000 kullgrubearbeidere.
28.Som få hadde han den sindige optimisme som satte ham istand til å trosse farene, som få var han begavet med det vennlige, åpne sinn som gjorde ham til en hyggelig kamerat, lojal og trofast gjennom lange, vanskelige år.
29.Spente sikhbønder forbereder seg på å trosse portforbudet og kreve løslatelse av fengslede sikher.
30.Synd er lovbrudd, vantro overfor Gud, ringaktelse og mot bedre vitende trosse Guds ord.
Similar words

 
 

trosse as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) trossetrossendetrosset
Indikative
1. Present
jegtrosser
dutrosser
hantrosser
vitrosser
deretrosser
detrosser
8. Perfect
jeghar trosset
duhar trosset
hanhar trosset
vihar trosset
derehar trosset
dehar trosset
2. Imperfect
jegtrosset
dutrosset
hantrosset
vitrosset
deretrosset
detrosset
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde trosset
duhadde trosset
hanhadde trosset
vihadde trosset
derehadde trosset
dehadde trosset
4a. Future
jegvil/skal trosse
duvil/skal trosse
hanvil/skal trosse
vivil/skal trosse
derevil/skal trosse
devil/skal trosse
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha trosset
duvil/skal ha trosset
hanvil/skal ha trosset
vivil/skal ha trosset
derevil/skal ha trosset
devil/skal ha trosset
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle trosse
duville/skulle trosse
hanville/skulle trosse
viville/skulle trosse
dereville/skulle trosse
deville/skulle trosse
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha trosset
duville/skulle ha trosset
hanville/skulle ha trosset
viville/skulle ha trosset
dereville/skulle ha trosset
deville/skulle ha trosset
Imperative
Affirmative
dutross
viLa oss trosse
deretross
Negative
duikke tross! (tross ikke)
dereikke tross! (tross ikke)
Your last searches