Norwegian-Italian translation of trussel

Translation of the word trussel from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

trussel in Italian

trussel
farenoun minaccia [f]
  personnoun minaccia [f]
Synonyms for trussel
Similar words

 
 

More examples
1.Det finst krefter i Høgre som vil gå så langt i å overlata offentlege funksjoner til private at dei kunne bli ein trussel mot delar av velferdsstaten.
2.Fornebu er idag en trussel mot 3 / 4 million mennesker i Oslo, Asker og Bærum," hevdet Tore Berg i en uttalelse i Verdens Gang i 1979.
3.Men det har Norden alltid vært, og den alvorligste trussel mot denne tilstand er de rakettarsenaler SovjetUnionen har etablert ikke langt fra våre egne grenser.
4.Nei til atomvåpen ser det som en grunnleggende rett å kunne protestere åpent mot den trussel atomvåpnene representerer - selvfølgelig også når det gjelder atomvåpnene i ens egen allianse og på eget territorium.
5.Videre skriver Aftenposten at det ikke er amerikanskproduserte bomber som utgjør en trussel mot befolkningen i Rygge og omegn.
6.Dersom man ikke setter innressurser for å bedre informasjon og spre opplysning om dette, kan den stadig økende småbåtflåten bli en trussel mot det økologiske system langs flere deler av kysten.
7.For bare ti år siden hadde Høyre problemer med å komme over 20 prosent, Arbeiderpartiet var langt nede og SV en reell trussel for det største partiet.
8.Alkoholen utgjør en større trussel mot SovjetUnionen enn utenlandske atomvåpen.
9.At Sovjet med sine to flåder i Nordområdet og i Østersøen har kapasitet til at gennemføre en sådan operation er sikkert, og det forekommer mig at denne trussel sammen med de gentagne ubådskrænkelser, må pege på en stærk udbygning af de norske luft og søstridskræfter.
10.Blant annet ser det ut til at Hissene Habres politiske motstandere står såpass splittet at de iallfall ikke foreløbig - vanskelig kan utgjøre noen akutt trussel for regjeringen hvis de ikke får hjelp utenfra.
11.Den franske regjering kom sammen til et krisemøte ved etttiden natt til idag, for å drøfte flykaprernes trussel om å drepe en fransk passasjer i timen.
12.Den permante argentinske menneskerettighetskomiteen og organisasjonen Mødrene på Maiplassen sier at den militære domstolens erklæring er en trussel mot demokratiet i Argentina.
13.Den største trussel for bedriftene er trolig faren for overkapasitet og intens priskonkurranse når markedsveksten flater ut.
14.Efter hans oppfatning spiller det også mindre rolle om SS 20basene befinner seg i den vestlige eller østlige del av SovjetUnionen eftersom rakettene ikke bare på grunn av sin mobilitet - at de raskt kan demonteres og flyttes til nye steder - men også på grunn av sin lange rekkevidde er en trussel mot VestEuropa uansett hvor i SovjetUnionen de befinner seg.
15.Fordi krysserraketter kan fly lavt under radarhorisonten, vil en metode være å forbedre rekkevidden på avskjæringsjagere utstyrt for å bekjempe en lavtflyvende trussel.
16.Fordi stormaktenes ledere ikke er villige til å innse at deres trussel - og avskrekkingstanke om å være sterkest og størst har spilt fallitt og nå bare representerer et galmannsverk, så vil nødvendigvis den vanlige mann og kvinne rundt om i verden reagere for å vurdere hva VI i fellesskap kan gjøre for å stanse vanviddet før det ødelegger oss alle.
17.Frankrike tolker det som tegn på at myndighetene i Tchad ikke anser de libyske soldatene som noen trussel, fremholdt Cheysson i et innlegg i nasjonalforsamlingen.
18.Havet, døden og menneskets tross er temaet, teknologien ikke en trussel men et halmstrå i kampen for å overleve.
19.Helt på topp var Starts Sten Glenn Håberg og Moldes Jan Berg en konstant trussel mot det ungarske forsvaret.
20.Hun hevdet situasjonen nå utgjør en trussel mot klientenes rettsikkerhet.
21.Høringen under mottoet" antisemittismen i vår tid - en trussel mot oss alle", som også er bokens tittel, ble holdt i juni ifjor.
22.Istedet kan retten velge mellom vanlig straff eller forvaring for inntil 15 år for forbrytere som ansees å utgjøre en særlig farlig trussel mot andres liv, legeme, helse eller frihet.
23.Isåfall må hele den vestlige forsvarsallianse anses som en trussel mot fred og sikkerhet.
24.Junioren fra Skien utgjør ingen trussel mot Karin Enke & Co., men det er lov å håpe på en hederlig plassering, blant de ti beste kanskje...
25.Men samtidig fastslås det at SovjetUnionen har engasjert seg i en massiv militær opptrapping, som" utgjør en trussel mot alliansens sikkerhet og vitale vestlige interesser".
26.Noe direkte trussel var han imidlertid aldri og seieren var nok sikrere enn det syntes.
27.Shellforhandlere merket raskt effekten av NAFboikotten mot selskapets bensinpumper onsdag - første dag efter at selskapet trosset bilorgansisasjonens trussel om aksjon mot det første oljeselskap som satte opp prisen på bensin.
28.Sistnevnte inkluderte, som man vil huske, en trussel om amerikansk militær tilbaketrekning fra Europa.
29.Skulle det være noen trussel mot nordisk samarbeide om Norge en dag kom til at vi ville ha direkte medbestemmelse innenfor et fellesskap som har så avgjørende betydning for norsk samfunnsøkonomi ?
30.Sydafrikanske myndigheter hevder at kubanerne vil utgjøre en trussel mot et uavhengig Namibia efter at SydAfrika trekker sine styrker ut av territoriet.
Your last searches