Norwegian-Italian translation of trykke ned

Translation of the word trykke ned from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

trykke ned in Italian

trykke ned
problemverb gravare, opprimere
Anagrams of trykke ned
Similar words

 
 

More examples
1.Det betyr å vedkjenne segog akseptere også de svarte og mindre flatterende sider av vår personlighet som vi selv forsøker å gjemme eller trykke ned i vår underbevissthet.
2.I de datastyrte drosjene gjør teknikken jobben, mens de som kjører på" gamlemåten", må trykke ned noen taster selv, når milene begynner å rulle.
3.Stavanger regner med å trykke ned dataknappen i januar 1985.
Your last searches