Norwegian-Italian translation of trykker

Translation of the word trykker from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

trykker in Italian

trykker
trykning - mannnoun tipografo [m]
  trykning - kvinnenoun tipografa [f]
Derived terms of trykker
Similar words

 
 

More examples
1.Det er fortsatt grunn til å tenke seg om flere ganger før man trykker en sak.
2.De som lever der vannet mangler er selvfølgelig de nærmeste til å føle hvor skoen trykker.
3.Det er et spørsmål om å nå frem - helt ut til dem som best vet hvor skoen trykker.
4.Det er fortsatt grunn til å tenke seg om flere ganger før man trykker en sak.
5.Det nye nødalarmsystemet gjør tilværelsen tryggere for eldre enslige som ønsker å bo hjemme, sier Einar Bassøe, administrerende direktør i Bassøe Meling Telematikk A / S. Ved at man trykker på den røde alarmknappen som henger i et kjede rundt halsen, utløses en alarm som oppfanges av mottagerapparatet som er plassert under telefonen.
6.Mange som i norsk debatt stiller seg negative til kirkelig engasjement i sosialetiske spørsmål trykker nu biskop Desmond Tutu til sitt bryst, bemerker NRKjournalisten Tomm Kristiansen, som på tre uker har skrevet en bok om nobelprisvinneren som kommer til Norge for å motta prisen mandag og å være med på et stort antall arrangementer.
7.Men vi er enige om at et slikt stevne som vi hadde lørdag, det er ikke det stevnet folk vil ha, sier Frank Halvorsen, alliansens" finansminister", som bedre enn mange andre vet hvor skoen trykker.
8.Mye død i de seneste filmene du har regissert, trykker det på ?
9.Nei, jeg trykker aldri over 100 eksemplarer.
10.Når norske aviser trykker metervis med innlegg som kritiserer avisenes behandling av Treholtsaken ?
11.Og det er himmelvid forskjell på en kunstner som trykker for andre og en litograf !
12.Og hvor trykker skoen mest ?
13.Trykker du litografiene i store opplag ?
14.Vi har ikke merket så mye til den fordi vi ikke har vært i den konkurranseutsatte del av bransjen, som bl.a. trykker bøker og brosjyrer, svarer jubilanten.
15.Vi trykker bare mellom åtte og ti nye frimerkemotiver hvert år, og det er lite sannsynlig at vi skal velge stjålne malerier som motiver på en så begrenset utgivelse, mener Storberget.
16.Aftenposten trykker idag brevet in extenso på kronikkplass.
17.Avisene i ØstBerlin trykker gratulasjonen, som gir uttrykk for" takknemlighet og anerkjennelse" overfor" speiderne og partriotene ved den usynlige front" det vanlige uttrykk for MfSspionene i utlandet.
18.Bak trykker unge lovende spillere på.
19.Bergens Arbeiderblad har solgt sitt trykkeribygg og sin rotasjonspresse til A / S. Fotosentrum i Arna, som trykker en rekke mindre lokalaviser i Bergensområdet.
20.Bl.a. er Lokomotivmandstidende og Jernbanemanden blitt trykket i CityTrykkeriet, som også trykker Norges Kjøbmannsblad.
21.Bonden vet selv hvor skoen trykker, og kan derfor best bestemme hvordan midlene skal brukes, heter det gjerne i debatten.
22.Da har man litt mer tid på seg, for døren blir ikke lukket før trikkeføreren trykker på" lukkeknappen" foran i første vogn.
23.Danske Bang Olufsen kunne allerede vise en programmerbar TVtuner som automatisk vrir antennen i riktig stilling når man trykker på knappen for ønsket satellitt.
24.Dataanlegget skal leveres av det britiske selskapet De La Rue, som er spesialist på sikkerhetssystemer, og som blant annet trykker pengesedler for 110 land.
25.Datamaskinen svarer på spørsmålene, hvis den har fått informasjon - et program - som gjør at den kan svare, når vi trykker på knappene.
26.De samme som har hudflettet denne mannen og satt ham i gapestokken, trykker nå digre oppslag - ja, til og med lederartikler - om politiets nederlag.
27.De to er helt enige om at islam ikke under trykker kvinnen.
28.De trykker aksjer som vi andre trykker ukeblader uten å føre bevis for at det de driver med er lønnsomt.
29.Den som har skoen på vet som regel best hvor den trykker, og vi må for all del unngå hastverkspregede innstramninger fra sentralt hold.
30.Den som tror at det sitter en håndfull diktatorer i NRK og trykker på knapper efter eget forgodtbefinnende, så skjer det og ikke det, har ikke skjønt hvordan arbeidsformen i et" monopol" er innrettet.
Your last searches