Norwegian-Italian translation of tryne

Translation of the word tryne from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tryne in Italian

tryne
dyrnoun muso [m], grugno [m]
Synonyms for tryne
More examples
1.Først stå, så" tryne" i annen omgang.
2.Men risikoen for å" tryne" er også til stede.
3.Dø, du sku sett tryne på han som jeg spøtta mitt i aue du.
4.Nytter ikke å gå rundt og være redd for å" tryne" i en viktig stafett, selv om det er aldri så ergerlig.
5.Når hodet er ribbet for tryne og ører og ligger i sydende gryte, kan det ligne hvem som helst av dine beste venner.
Similar words

 
 

tryne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) trynetrynendetrynet
Indikative
1. Present
jegtryner
dutryner
hantryner
vitryner
deretryner
detryner
8. Perfect
jeghar trynet
duhar trynet
hanhar trynet
vihar trynet
derehar trynet
dehar trynet
2. Imperfect
jegtrynet
dutrynet
hantrynet
vitrynet
deretrynet
detrynet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde trynet
duhadde trynet
hanhadde trynet
vihadde trynet
derehadde trynet
dehadde trynet
4a. Future
jegvil/skal tryne
duvil/skal tryne
hanvil/skal tryne
vivil/skal tryne
derevil/skal tryne
devil/skal tryne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha trynet
duvil/skal ha trynet
hanvil/skal ha trynet
vivil/skal ha trynet
derevil/skal ha trynet
devil/skal ha trynet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle tryne
duville/skulle tryne
hanville/skulle tryne
viville/skulle tryne
dereville/skulle tryne
deville/skulle tryne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha trynet
duville/skulle ha trynet
hanville/skulle ha trynet
viville/skulle ha trynet
dereville/skulle ha trynet
deville/skulle ha trynet
Imperative
Affirmative
dutryn
viLa oss tryne
deretryn
Negative
duikke tryn! (tryn ikke)
dereikke tryn! (tryn ikke)
Your last searches