Norwegian-Italian translation of tute i hornet

Translation of the word tute i hornet from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tute i hornet in Italian

tute i hornet
bilernoun clacson [m], tromba [f]
  lydverb suonare, sonare
  bilerverb suonare il clacson

 
 

More examples
1.Dette bilklebemerket med oppfordring om å tute i hornet hvis du er norsk, er et av mange eksempler på hvordan de norskættede, særlig i Midtvesten, forsøker å bevare sin identitet og samhørighet.
Your last searches