Norwegian-Italian translation of tvinge inn

Translation of the word tvinge inn from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tvinge inn in Italian

tvinge inn
generellverb conficcare, far entrare
Similar words

 
 

More examples
1.Realiteten lar seg aldri tvinge inn i et på forhånd oppsatt skjema.
2.Idag kan vi håpe at salderingen vil gi et sluttresultat som er vesentlig mindre dårlig enn om vi allerede i startfasen hadde latt oss tvinge inn i avtaler med alle andre partier.
3.Uansett, ingen behøver å la seg tvinge inn i" Alle skal være glade på julaften"syndromet.
Your last searches