Norwegian-Italian translation of tviste

Translation of the word tviste from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tviste in Italian

tviste
generellverb altercare, litigare, bisticciare, disputare
  ordverb litigare, discutere, disputare, bisticciare
Synonyms for tviste
Derived terms of tviste
Anagrams of tviste
More examples
1.Når de har anledning til å legge saken til en norsk rett, skyldes det en bestemmelse om at man kan tviste i en norsk rett dersom man har eiendom i landet.
Similar words

 
 

tviste as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) tvistetvistendetvistet
Indikative
1. Present
jegtvister
dutvister
hantvister
vitvister
deretvister
detvister
8. Perfect
jeghar tvistet
duhar tvistet
hanhar tvistet
vihar tvistet
derehar tvistet
dehar tvistet
2. Imperfect
jegtvistet
dutvistet
hantvistet
vitvistet
deretvistet
detvistet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde tvistet
duhadde tvistet
hanhadde tvistet
vihadde tvistet
derehadde tvistet
dehadde tvistet
4a. Future
jegvil/skal tviste
duvil/skal tviste
hanvil/skal tviste
vivil/skal tviste
derevil/skal tviste
devil/skal tviste
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha tvistet
duvil/skal ha tvistet
hanvil/skal ha tvistet
vivil/skal ha tvistet
derevil/skal ha tvistet
devil/skal ha tvistet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle tviste
duville/skulle tviste
hanville/skulle tviste
viville/skulle tviste
dereville/skulle tviste
deville/skulle tviste
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha tvistet
duville/skulle ha tvistet
hanville/skulle ha tvistet
viville/skulle ha tvistet
dereville/skulle ha tvistet
deville/skulle ha tvistet
Imperative
Affirmative
dutvist
viLa oss tviste
deretvist
Negative
duikke tvist! (tvist ikke)
dereikke tvist! (tvist ikke)
Your last searches