Norwegian-Italian translation of tyde

Translation of the word tyde from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tyde in Italian

tyde
stilverb decifrare, capire
  budskapverb decifrare, decodificare
  betydelseverb interpretare
Synonyms for tyde
Derived terms of tyde
More examples
1.Avisoppslag i Nationen kunne tyde på at det ikke var tilfellet, men vi får håpe enda en gang at Kåre Kristiansen ikke på nytt har forlovet seg.
2.Men det kan tyde på at det ikke er så lett for Høyre å få til dette i praksis.
3.Sousconversation" - det som gjemmer seg bak samtalens overflate, og" tropismes" kaller Sarraute disse knapt definerbare fornemmelser som rører seg i menneskenes indre og som er så vanskelig å tyde for utenforstående.
4.Så langt det er mulig å få oversikt over de konkrete virkninger av hovedelementene i den straksløsning kommisjonen har presentert, kan det tyde på at det vil føre til at opplegget reduserer skattesystemets betydning for inntektsutjevningen.
5.Bevegelsene kan tyde på at det går mot en avslutning på øvelsen.
6.Den som har fulgt med i avisene de siste ti dager, vil ha erfart at det ikke er kritikk det har manglet på, hvilket da skulle tyde på at det har skjedd og stadig skjer noe i Justisdepartementet, sa statsråden.
7.Det er for mange skilt her i byen som er for vanskelig å tyde.
8.Det er fremkommet opplysninger som synes å tyde på at Misjonsalliansen har overgitt sitt største sykehus på Taiwan til kineserne ?
9.Det er klart at det blir nokså viktig å kunne tyde signaler riktig på at noe er i gjerde.
10.Dette kan tyde på at andre kriterier enn de" formelle", utdannelse og ansienitet, skal telle med.
11.Dette kan tyde på at det ikke er så forferdelige lenge siden det ble revet, sier Østmo.
12.Dette kan tyde på at gutter har et noe høyere forbruk enn jenter.
13.Dette kan tyde på en skrapet kasse, sa revisoren.
14.Kan den senere tids hendelser i SAS tyde på at selskapet ikke tar sikkerheten alvorlig nok ?
15.Kanskje vi ikke er flinke nok bestandig til å tyde de opplysningene vi får inn.
16.Klart det var, og det var verdifullt å få bekreftet det vi hele tiden har gått rundt og ment, nemlig at vi ikke var så dårlige som noen av resultatene fra Falun og Sveits kunne tyde på.
17.Lekkasjer i pressen de siste dager kan tyde på at Regjeringen allerede har fastlagt sitt syn i spørsmålet om håndteringen av Statoils fremtidige inntekter.
18.Mye kan tyde på at markedet i mai vil gå over i historien som en klassisk topp, sier han.
19.Siden ifjor på denne tid er antall sysselsatte øket med hele 56 000 personer, og det kan tyde på at vi vil få en sterkere vekst i sysselsettingen iår enn tidligere antatt, sa statsråden.
20.Situasjonen er ikke så svart som de nakne tall kan tyde på, mener de begge.
21.Talen inneholder ingen nye ideer eller konstruktive forslag som skulle kunne tyde på villighet fra USAs side til å oppgi sin kurs, som tar sikte på å oppnå dominans i verden, skriver Tass.
22.Valget av Konstantin Tsjernenko som ny partisjef i SovjetUnionen efter Jurij Andropov, kan tyde på at hovedlinjene i den sovjetiske politikk vil bli videreført, at utviklingen fortsatt vil bli preget av kontinuitet, fremholder statsminister Kåre Willoch overfor NTB.
23.Åge Hareide er en sterk mann, men han er ikke engasjert som trener slik enkelte avismeldinger kunne tyde på, understreker Bernt Roald.
24.1985budsjettet kan tyde på at myndighetene fremdeles ikke vet hvordan yrkesopplæringen bør håndteres.
25.Admiral Owren slår imidlertid fast at man ikke kan føre håndfaste beviser for at fremmede ubåter virkelig krenker norsk territorium i den grad som tallet på slike meldinger skulle tyde på.
26.At blandingen er variabel og at det har vært en erkjennelse av dette til stede, kan kanskje tittelen tyde på.
27.At bonden hadde med seg pistol, kan vel tyde på at han var innstilt på å" prøve livet", og at han kjente til at den som besøkte Vaterlands" restrasjoner", også måtte være forberedt på å bli utsatt for kriminalitet.
28.At den muligens var en erstatning for andre og enda dypere behov, kunne gårdsbestyrerdatteren Marias ledefylte høyspenning tyde på, overbevisende smertefullt fremstilt av Tone Danielsen.
29.At forhandlingene er utsatt kan tyde på en viss åpning for å få løst noen av de spesielle problemer i transportfagene.
30.At han har forlatt brannstedene fort, uten å avvente utviklingen, kan tyde på at vi ikke har med en virkelig pyroman å gjøre.
Similar words

 
 

tyde as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) tydetydendetydet
Indikative
1. Present
jegtyder
dutyder
hantyder
vityder
deretyder
detyder
8. Perfect
jeghar tydet
duhar tydet
hanhar tydet
vihar tydet
derehar tydet
dehar tydet
2. Imperfect
jegtydet
dutydet
hantydet
vitydet
deretydet
detydet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde tydet
duhadde tydet
hanhadde tydet
vihadde tydet
derehadde tydet
dehadde tydet
4a. Future
jegvil/skal tyde
duvil/skal tyde
hanvil/skal tyde
vivil/skal tyde
derevil/skal tyde
devil/skal tyde
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha tydet
duvil/skal ha tydet
hanvil/skal ha tydet
vivil/skal ha tydet
derevil/skal ha tydet
devil/skal ha tydet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle tyde
duville/skulle tyde
hanville/skulle tyde
viville/skulle tyde
dereville/skulle tyde
deville/skulle tyde
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha tydet
duville/skulle ha tydet
hanville/skulle ha tydet
viville/skulle ha tydet
dereville/skulle ha tydet
deville/skulle ha tydet
Imperative
Affirmative
dutyd
viLa oss tyde
deretyd
Negative
duikke tyd! (tyd ikke)
dereikke tyd! (tyd ikke)
Your last searches