Norwegian-Italian translation of tynge ned

Translation of the word tynge ned from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tynge ned in Italian

tynge ned
problemverb gravare, opprimere
Synonyms for tynge ned
Anagrams of tynge ned
Similar words

 
 

More examples
1.Hun har åpenbart ikke latt seg tynge ned av hverdagslivets grå slit, men har hele sitt liv hatt en glupende appetitt på kunnskap og mer viten, ny viten.
Your last searches