Norwegian-Italian translation of tynget.

You were trying to translate the word tynget from Norwegian to Italian.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


Similar words

 
 

More examples
1.For hvert skritt man tar, er det som all den oppsamlede lede man har vært tynget av, etter hvert blir strøket av en, og ens sjel blir frigjort liksom et sverd blir trukket ut av sliren.
2.Det har nok tynget til sine tider, ja, medgir pappa Egil, - folk har ventet og forlangt mye av Ragnar.
3.Det kan ikke være Vårherres mening å hoppe 116,5 meter her i Bischofskirchen, la han stille til, og forsvant inn i menneskemengden med de norske Splitkeinskiene på en tynget nakke.
4.1920årenes Reich i Wien ; et av de mest lovende talenter i kretsen rundt Sigmund Freud, men tynget av en fortid som gikk i grus.
5.Assisterende konsernsjef Svein RibeAnderssen sier til Aftenposten at konsernets resultat er tynget av Unitors underskudd på 23 millioner kroner efter finansielle poster og 75 millioner kroner før årsoppgjørsdisposisjoner, efter store ekstraordinære kostnader.
6.Begge var 30 gangs jubilanter i landskampsammenheng, men alderen tynget ihvertfall ikke mer enn at den ble den positive tungen på vektskålen.
7.DFIs scoringsmaskiner er ikke tynget av alderen.
8.De frivillige organisasjoner og uavhengige forskere på sin side har vært så tynget av 1960årenes følelse av" kollektiv skyld" for den fattige verdens problemer at de ikke ville rette et kritisk søkelys på politikken til ulandenes eliter.
9.De to var overgivent sorgløse, men de merket nok at noe tynget meg.
10.Det som først og fremst har tynget på utgiftssiden er fraktutgiftene.
11.Det var ingen 100åring tynget av alderen som feiret seg selv igår.
12.Egos reise i rom, tid og i sinnets irrganger, er et sinnbilde på det moderne menneskes skjebne, tynget av det som har vært, skremt av det som er, på leting efter en stjerne som kan skinne med nytt lys over morgendagen.
13.En snedusj i nakken fra en tynget gran bringer tankene raskt tilbake til de nærliggende spor.
14.Fremdeles var jeg omgitt, omringet og tynget ned av en mengde med ting, nips og staffasje, alskens krimskrams og rallemikk som holdt meg igjen som anker.
15.HELGE G. Simonsen er både administrerende direktør og sjefredaktør i Janco Visjon A / S. Selv er han tynget av pompøs tittelbruk og foretrekker å kalle seg daglig leder.
16.Han var forresten på vei til å bli statsviter, men tynget av en studiegjeld på 3400 kr. var han ikke vanskelig å lokke da stortingsbiblioteket trengte folk.
17.Jeg har faktisk aldri merket at kolleger har vært synderlig tynget av slike hensyn når de har kritisert meg, og det skulle bare mangle.
18.Og resultatet var at han alltid følte seg frisk og opplagt og ikke særlig tynget av sin høye alder.
19.Og samtidig med at han var tynget av legemssmerter, var han pint av økonomiske bekymringer, som hopet seg opp ved årsskiftet 18441845.
20.Samtidig kan en nok i enkelte menigheter merke at staben blir tynget ned av altfor store arbeidsoppgaver.
21.Situasjonen provoserer en tynget skattebetaler til sterkt upedagogiske kommentarer !
22.Tiltalte, pastor Hans Bratterud (sittende), og hans forsvarer, h.r. advokat Alf Nordhus, var øyensynlig ikke tynget av sakens alvor ved åpningen av rettsmøtet idag.
23.Vår er så tynget av aggresjon, sier han og trekker frem et eksempel fra aksjonen mot pornografi.
24.Bortsett fra at han fikk et illebefinnende under en tale i FN for noen år siden, har han ikke virket tynget av sin høye alder.
25.Det er fint at man vil prioritere et underbetalt kvinneyrke tynget av gamle tradisjoner.
26.Vi er så tynget av skyldfølelse for alt vi ikke gir og yder ungene, at vi ikke tør å oppdra dem !
27.Becker slet noe med sin 1. serve, og forklarte det efterpå med at han nok var noe tynget av for første gang å spille på en så stor bane som US Opens centercourt.
28.Beæret over oppgaven og tynget av den ; og ikke så lite imponert over Tormod Skagestad som sitter ved siden av med et librettoutkast i hånden.
29.Bjørn levet i en tid som mange idag oppfatter som mer pietistisk og kanskje mer tynget av tomt snobberi.
30.De er ikke tynget av tidligere krangling mellom foreldrene, og de har generelt tatt vare på en sunn optimisme når det gjelder deres egen fremtid.