Norwegian-Italian translation of tynnes ut

Translation of the word tynnes ut from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tynnes ut in Italian

tynnes ut
hårverb sfoltire
Similar words

 
 

More examples
1.Alle som kjenner det norske aksjemarkedet er spesielt usikre på utviklingen i sommermånedene da det tynnes ut blant aktørene i markedet.
2.Da tilskuerne begynte å tynnes ut fra noen tusen til noen få hundre, var det vel enkelte som begynte å føle seg snytt for" action".
3.Det begynner efterhvert å tynnes ut i rekkene.
4.Hvis det pågående forsøket blir vellykket, kan bestanden tynnes ut samtidig som man sørger for settefisk i sjøen.
5.Men hva kunne ikke Staten spart i administrasjon dersom vi hadde fått orden på sakene våre før, sier forbundssekretæren, og legger til at rekkene i forbundet nå begynner å tynnes ut efterhvert.
6.BacheMathiesen på sin side understreker at han ikke er alene i sjefsskiktet om å ha selskapets historie og en slik karriere som ballast, men innrømmer at det tynnes ut i rekkene og at rekrutteringen har forandret seg.
7.Friis overtar onsdag efter avtroppende bataljonssjef Helge Skaar, som mener den norske bataljonen heller bør forsterkes med ett kompani enn tynnes ut, slik forsvarsledelsen har gått inn for.
8.Men det tynnes ut i gardkjerringenes rekker her til lands.
9.Som igjen kan tynnes ut med litt vann for å få ned spritprosenten til 41.
Your last searches