Norwegian-Italian translation of type

Translation of the word type from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

type in Italian

type
kategorinoun tipo [m], genere [f]
  produktnoun tipo [m]
  trykningnoun carattere mobile [m]
  varernoun tipo [m], modello [m], genere [m]
  personnoun tipo [m]
Synonyms for type
Derived terms of type
Examples with translation
Du er min type.
More examples
1.Clic" er et svensk motemagasin av samme type som det norske" Tique" hvor MediaInvest allerede har eierinteresser.
2.Den tredje og mest krevende type av spesialoperasjoner kalles påvirkningsoperasjoner.
3.Det er type, det, du, som ikke vil forsvare landet sitt !".
4.Det kan være lett men også lettvint - å forarges over denne type informasjonsvirksomhet.
5.Det ligger i sakens natur at når det gjelder kostbare reformer av den type man her står overfor, kan ikke noe parti stille opp med fastlåste standpunkter.
6.En innvending som ofte reises mot inntektsoverføringen av den type som her er nevnt, er at de bygger på urealistiske forutsetninger om mottakernes evne til å tenke rasjonelt.
7.For RV er dette en viktig prinsippsak, og vi ønsker en klar markering mot denne type politisk overvåking og etterretning fra bedriftsledelser overfor ansatte.
8.Forestillingen harsellerer i perioder vellykket både over denne type vitser og denne type nordmenn.
9.Kunne man tenke seg enighet om å forby utplassering av raketter som er utstyrt for å skyte mer enn en type ladning ?" spør Holst troskyldig.
10.Nå ønsker kredittforeningene å etablere en ny type lån som alternativ til PSVordningen - hvor renten ikke skal være normert, men vil bli høyere en 12% p.a.
11.Oppgjør i jungelen" fra 1976 er svært representativ for denne type actionkomedie.
12.Allerede mens jeg lå på sykehuset ble jeg oppsøkt av jevnaldrende som hadde gjennomgått samme type operasjon.
13.Bligh var den type offiser som krevde virkelig disiplin, ikke minst av seg selv.
14.Boken er en ny type publikasjon.
15.Boken min er en hyldest til Bratteli, fordi han representerer en type politikere som sannsynligvis forsvinner.
16.Danmark og Finland har så vidt begynt med denne type formidling.
17.Danskene inviterer til en helt annen type fotballspill.
18.De felleseide selskapene som vi danner sammen med utlendinger, er av en kapitalistisk type.
19.De sikter mot en annen type hotell, sier han.
20.Den spesielle type kompetanse og kunnskap vi besitter, blir nok også ansett som viktig i den raske utviklingen av en informasjonsbransje.
21.Den type politikk som var ført til da, med inflasjon og synkende konkurranseevne, la grunnlag for arbeidsløshet.
22.Denne serien er en ny type bedriftshistorie, påpekte Nordvik.
23.Denne type databaserte hjelpemidler vil neppe utgjøre noen stor del av konsernets virksomhet målt i omsetning.
24.Denne type diskriminering har vi alltid vært på vakt overfor, sier Dahl.
25.Denne type informasjon er ofte lite tilgjengelig for ikkefagfolk, og vi mener derfor at kartene dekker et informasjonsbehov, sier han.
26.Denne type pedagogikk har kommet som et svar på behov for ny tenkning i undervisningen.
27.Denne type skepsis er jo typisk for en viss gruppe innen venstrefløyen, som har en del romantiske forestillinger om at alt som er naturlig, skal være så bra for mennesket.
28.Dere slåss med hverandre om småpenger istedenfor å klargjøre overfor myndighetene hvorfor vi så sårt trenger tilskudd for å få frem denne type litteratur, avsluttet Lerheim.
29.Det ble efterhvert en stor utfordring, og de siste åtte årene har jeg arbeidet med denne type kurs på alt fra skoler til bygdelag.
30.Det dreier seg her om en helt ny type kjøredress som svenskene har uteksperimentert, men som de selv ikke har kunnet utprøve vinterstid fordi politiet der ikke bruker motorsykler om vinteren.
Similar words

 
 

type as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) typetypendetypt
Indikative
1. Present
jegtyper
dutyper
hantyper
vityper
deretyper
detyper
8. Perfect
jeghar typt
duhar typt
hanhar typt
vihar typt
derehar typt
dehar typt
2. Imperfect
jegtypte
dutypte
hantypte
vitypte
deretypte
detypte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde typt
duhadde typt
hanhadde typt
vihadde typt
derehadde typt
dehadde typt
4a. Future
jegvil/skal type
duvil/skal type
hanvil/skal type
vivil/skal type
derevil/skal type
devil/skal type
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha typt
duvil/skal ha typt
hanvil/skal ha typt
vivil/skal ha typt
derevil/skal ha typt
devil/skal ha typt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle type
duville/skulle type
hanville/skulle type
viville/skulle type
dereville/skulle type
deville/skulle type
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha typt
duville/skulle ha typt
hanville/skulle ha typt
viville/skulle ha typt
dereville/skulle ha typt
deville/skulle ha typt
Imperative
Affirmative
dutyp
viLa oss type
deretyp
Negative
duikke typ! (typ ikke)
dereikke typ! (typ ikke)
Your last searches