Norwegian-Italian translation of ubeskrivelig

Translation of the word ubeskrivelig from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ubeskrivelig in Italian

ubeskrivelig
generelladjective indescrivibile
  gradadjective ineffabile
Similar words

 
 

More examples
1.(NTBReuterAFP) Gasseksplosjonen i den fattige arbeiderbydelen San Juanico i Mexico City mandag skapte et ubeskrivelig inferno og efterlot området som en utbombet slagmark.
2.Av den mengde informasjon som daglig tilflyter oss i NFMH har vi erfart ubeskrivelig mye elendighet.
3.Fattigdommen er nesten ubeskrivelig.
4.Folkene fant henne omgitt av et helt ubeskrivelig rot og i en gjennomtrengende stank av ekskrementer, blant annet fra en hund og seksåtte katter.
5.Følelsen er helt ubeskrivelig, fastslår Ole Christian, som fortsatt har litt problemer med å få til riktig sittestilling.
6.Han lente seg tilbake med et ubeskrivelig surt uttrykk i ansiktet.
7.Jeg var fullstendig utmattet, og tanken på det hersens kontoret med den gørrkjedelige jobben fylte meg med en ubeskrivelig følelse av desperasjon.
8.Jurij Bashmet er" en moden kunstner som vet å lokke en ubeskrivelig skjønn og varm tone ut av sitt instrument", står det å lese i Filharmoniens program for aftenen.
9.Når det tross alt gikk så bra som det gikk, er det en ubeskrivelig glede.
10.Nøden er ubeskrivelig.
11.Og den fascinerende akselerasjonen man opplever i speed skiing er ubeskrivelig.
12.Og det eller de partier som tar ansvaret for det, vil bli straffet i ubeskrivelig grad, mente han.
13.Og omsider - fra toget - en ubeskrivelig vakker solnedgang over smaragdgrønne marker.
14.Overgangen til en primitiv tømmerhytte på prærien må ha vært ubeskrivelig.
15.Resultatet er dypt personlig og ganske ubeskrivelig, rikt på klanger og hentydninger, men også på musikalske og verbale bilder så skarpt eksponert at man vanskelig får dem på avstand.
16.Siden har jeg hatt ubeskrivelig glede av å samle mose, stein, blomster og strå ute i naturen og forme til motivene.
17.Spør Kolbein Falkeid og betror oss at det kan være ubeskrivelig nerveslitende å forsøke å nærme seg det som kan bli et dikt.
18.Stank fra grunne graver og råtnende dyr foruten en ubeskrivelig flueplage.
19.Været var begravelsesdagen ubeskrivelig, og vennene hadde forbudt fru Mozart, som var syk, å ledsage.
20.ubeskrivelig.
21.Den er en ubeskrivelig, irrasjonell, paranoisk og schizofren organisme...
22.Han var hjemme hver helg de to årene oppholdet varte, men det var ubeskrivelig vondt å måtte sende ham fra oss, sier moren.
23.Ikke bare jeg, men hele familien opplever det som en ubeskrivelig lettelse å ha fått fast kontakt med en spesialutdannet kreftsykepleier, som i samråd med lege er ansvarlig for smertebehandling og stell av meg.
24.DE må være ubeskrivelig beinharde, de personer som har satt Knihinicki på denne pinebenk.
25.Der kommer han med det ubeskrivelig skremmende tankekors at dersom Arbeiderpartiet får flertall ved høstens valg, så kan vi muligens i en Ap.regjering komme til å finne NATOmotstanderen Einar Førde som sjef for Forsvarsdepartementet eller Utenriksdepartementet !
26.Derfor smakte 30seieren over seriemester Vålerengen så ubeskrivelig deilig.
27.Det blir deilig og ubeskrivelig mørt og saftig.
28.Det er ubeskrivelig vanskelig å beskrive arkitektur, ikke minst å beskrive rom.
29.En ubeskrivelig følelse.
30.En ubeskrivelig mengde grufulle filmer ble pøst ut av Hollywood for å tjene på legendens suksess.
Your last searches