Norwegian-Italian translation of ubunden

Translation of the word ubunden from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ubunden in Italian

ubunden
generelladjective libero, senza obblighi
Synonyms for ubunden
Similar words

 
 

More examples
1.For Arbeiderpartiet vil det være et overordnet prinsipp at all norsk uhjelp skal være ubunden, sier Førde.
2.Bistanden skal være gaver og i prinsippet ubunden.
3.I Berg har lærerne forpliktet seg til å være bundet til arbeidsplassen i 36,5 timer pr. uke, pluss en ubunden arbeidstid på tre og en halv time.
4.Prinsippet om ubunden uhjelp må stå fast, sier Einar Førde, nestformann i Arbeiderpartiet til Aftenposten.
5.Kommentaren i" Lørdagsrevyen" vart framførd av ein som reknar seg som fri og ubunden i høve til alle partar og parti og som heller ikkje hadde ansvar for valkampstoffet i NRK.
Your last searches